torsdag 19. august 2010

"Kristen ekteskapsetikk"

Oslo katolske bispedømmes familiesenter

anbefaler så mange katolikker som mulig å delta på seminaret

Kristen ekteskapsetikk - aktuelle utfordringer og nye muligheter

som arrangeres i Ryenberget kirke (Enebakkveien 152)

i Oslo 3.-4. september.

.

Det blir innledere fra forskjellige kirkesamfunn og profilerte samfunnsdebattanter. Også Den katolske Kirke er representert.

Arrangør er For Bibel og Bekjennelse, i samarbeid med Felleskirkelig nettverk for ekteskapet (hvor Den katolske Kirke er med), Stiftelsen Ja til mor, far og barn og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark.

..

Seminaret tar opp konsekvenser av myndighetenes omdefinering av ekteskaps- og familiebegrepene, og ser på dem fra et kristent perspektiv. Loven om kjønnsnøytrale ekteskap setter grunnleggende kristne verdier på spill, men har hatt den gledelige bi-effekten at kirkene i Norge har gått sammen om å forsvare den kristne ekteskapsforståelsen. Seminaret vil gi godt innblikk i temaet og stimulere til videre felleskirkelig innsats.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Pris: 200,- pr. deltaker.

..

Se seminarprogrammet.

.

English mass with bishop Broderick Pabillo

Hjelpebiskop Broderick Pabillo av erkebispedømmet Manila, Filippinene, besøker Norge i oktober og feirer i denne anledning pontifikalmesse på engelsk i St. Olav domkirke, Oslo, søndag 3. oktober 2010 kl. 18.00.

Pabillo ble utnevnt til hjelpebiskop av Manila den 25. mai 2006.

Troende med filippinsk bakgrunn er særskilt velkommen!

---

Bishop Broderick Pabillo from Manila
will celebrate English mass in St. Olav Church
Sunday 3rd October at 6 pm
Welcome!
..

onsdag 18. august 2010

Sr. Katarina Pajchel disputerer

Cand.scient. Katarina Pajchel ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

Prøveforelesning - The tale of the Cosmic Microwave Background Radiation
Tid og sted: 19. aug. 2010 10:15 (Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen)

Disputas: "Search for Supersymmetry in Multi-lepton final states with the ATLAS detector and Related Challe"
Tid og sted: 19. aug. 2010 13:15, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

..

tirsdag 17. august 2010

Velkommen, pater Khiem!

Vi får en ny (og rykende fersk) prest i menigheten, Nguyen Duc Khiem.
Han ble presteviet i Stavanger lørdag 14. august og starter nå som skoleprest ved St. Sunniva skole (⅔ stilling) og kapellan i St. Olav domkirkemenighet (⅓ stilling).
..
Vi ønsker Khiem velkommen til menigheten og lykke til som skoleprest og kapellan!

søndag 15. august 2010

Vellykket prosesjon på lørdag!

Festen for Jomfru Marias opptakelse til himmelen ble feiret på lørdag 14. august 2010 i Oslo med en prosesjon fra St. Hallvard kirke
til St. Olav kirke. Mangfoldet i den katolske kirke kom til syne gjennom flotte folkedrakter, Mariabilder, blomster, bønner på mange språk og glede over å feire på tvers av menighetene. Turen gikk fra Enerhaugen, over Grønland opp Hausmannsgate og endte med messe i St. Olav kirke.
Tusen takk til alle som var med å arrangere denne prosesjonen. Og takk til Gud for strålende vær!