torsdag 19. august 2010

"Kristen ekteskapsetikk"

Oslo katolske bispedømmes familiesenter

anbefaler så mange katolikker som mulig å delta på seminaret

Kristen ekteskapsetikk - aktuelle utfordringer og nye muligheter

som arrangeres i Ryenberget kirke (Enebakkveien 152)

i Oslo 3.-4. september.

.

Det blir innledere fra forskjellige kirkesamfunn og profilerte samfunnsdebattanter. Også Den katolske Kirke er representert.

Arrangør er For Bibel og Bekjennelse, i samarbeid med Felleskirkelig nettverk for ekteskapet (hvor Den katolske Kirke er med), Stiftelsen Ja til mor, far og barn og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark.

..

Seminaret tar opp konsekvenser av myndighetenes omdefinering av ekteskaps- og familiebegrepene, og ser på dem fra et kristent perspektiv. Loven om kjønnsnøytrale ekteskap setter grunnleggende kristne verdier på spill, men har hatt den gledelige bi-effekten at kirkene i Norge har gått sammen om å forsvare den kristne ekteskapsforståelsen. Seminaret vil gi godt innblikk i temaet og stimulere til videre felleskirkelig innsats.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Pris: 200,- pr. deltaker.

..

Se seminarprogrammet.

.