mandag 23. august 2010

Frokost med Bernt

«Frokost med Bernt» er tilbake med med nytt program for høsten,
og møtene begynner denne uken.
Tid og sted: 08:15 - 10:00 Aud 7, Eilert Sundts hus, UiO

«Frokost med Bernt» er akademiske frokostmøter ved Institutt for statsvitenskap i regi av professor Bernt Hagtvet og stipendiat Anders Ravik Jupskås. Flere ganger månedlig møtes flere enn 200 mennesker for å drøfte brennbare problemer i kultur og samfunn: tidlig om morgenen, i to stive timer, med frokost, gratis og åpent for alle."
..