tirsdag 24. mars 2015

PÅSKENS MESSER 2015

PALMESØNDAG 29. MARS
St. Olav domkirke:
0800 Messe på polsk
0930 Messe på engelsk
10.30 Velsignelse av palmegrener på gravlunden (Akersveien 33)
1100 Høymesse
1230 Velsignelse av palmegrener og messe på tagalog
1430 Messe på polsk
1600 Messe på polsk
1800 Messe på engelsk
1930 Messe på norsk

St. Joseph kirke:
0930 Messe på norsk
1100 Messe på kroatisk
1230 Messe på spansk
1430 Messe på litauisk
1600 Messe på fransk
1800 Stud.messe på engelsk

TIRSDAG 31. MARS
St. Olav domkirke:
1800 Oljevigselsmesse

SKJÆRTORSDAG 2. APRIL
St. Olav domkirke:
1000 Messe på spansk
1200 Messe på litauisk
1330 Messe på polsk
1600 Messe på vietnamesisk
1800 Skjærtorsdagsmesse
2100-2200 Vietnamesisk tilbedelse
2200 - Tagalog tilbedelse

St. Joseph kirke:
1100 Messe på engelsk
1300 Messe på tagalog
1600 Messe på vietnamesisk
1800 Messe på spansk
2000 Messe på kroatisk

Menighetssalen, Akersveien 5:
1200 Messe på fransk

LANGFREDAG 3. APRIL
St. Olav domkirke:
1100 Langfredagsliturgi engelsk
1300 Langfredagsliturgi polsk
1530 Langfredagsliturgi norsk
1800 Langfredagsliturgi vietnamesisk

St. Joseph kirke:
1130 Seven Last Words tagalog
1230 Langfredagsliturgi tagalog
1400 Langfredagsliturgi spansk
1600 Langfredagsliturgi kroatisk
1800 Langfredagsliturgi vietnamesisk
1930 Langfredagsliturgi litauisk

Menighetssalen, Akersveien 5:
1700 Langfredagsliturgi fransk

PÅSKEAFTEN 4. APRIL
St. Olav domkirke:
0900-1230Velsignelse polsk påskemat
1330 Påskevigilie polsk
1600 Påskevigilie vietnamesisk
1800 Påskevigilie tagalog
2300 Påskevigilie norsk

St. Joseph kirke:
1300-1400Velsignelse kroatisk påskemat
1600 Påskevigilie vietnamesisk
1800 Påskevigilie spansk
2000 Påskevigilie litauisk

Menighetssalen, Akersveien 5:
1700 Påskevigilie fransk

PÅSKESØNDAG 5. APRIL
St. Olav domkirke:
0700 Messe på polsk
0930 Messe på engelsk
1100 Høymesse
1300 Messe på vietnamesisk
1430 Messe på polsk
1600 Messe på polsk
1800 Messe på engelsk
1930 Messe på norsk

St. Joseph kirke:
0930 Messe på norsk
1100 Messe på kroatisk
1230 Messe på spansk
1400 Messe på tagalog
1600 Messe på fransk
1800 Stud.messe på engelsk

2. PÅSKEDAG 6. APRIL
St. Olav domkirke:
1100 Messe på norsk
1430 Messe på polsk
1600 Messe på polsk
1800 Messe på norsk

St. Joseph kirke:
1000 Messe på litauisk
1200 Messe på kaldeisk
1400 Messe på cebuano

mandag 23. mars 2015

WIELKI TYDZIEN 2015 - w parafii sw. Olafa - uke 14

WIELKI POST

O G L O S Z E N I A

WIELKI TYDZIEN 2015 - w parafii sw. Olafa w Oslo, ul. Akersveien 5.

NIEDZIELA PALMOWA 29. MARZEC

07.30 Gorzkie zale
08.00 Msza sw
14.00 Droga krzyzowa dla dzieci
14.30 Msza sw. dla dzieci
15.30 Gorzkie zale
16.00 Msza sw.

WIELKI WTOREK 31. MARZEC

18.00 Msza Krzyzma

WIELKI CZWARTEK 2. KWIECIEN

13.30-15.45 Liturgia Wielkiego Czwartku, Spowiedz

WIELKI PIATEK 3. KWIECIEN

13.00-15.00 Liturgia Wielkiego Piatku, Spowiedz
20.00 Czuwanie przy Grobie Jezusa (Adoracja, Spowiedz)

WIELKA SOBOTA 4. KWIECIEN

09.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
10.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
11.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
12.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
13.30 -15.30 Liturgia Wielkiej Soboty

WIELKA NIEDZIELA 5. KWIECIEN

07.30 Procesja Rezurekcyjna
08.00 Msza sw.
14.30 Msza sw. dla dzieci
15.30 Koronka do Milosierdzia Bozego
16.00 Msza sw.

WIELKI PONIEDZIALEK 6. KWIECIEN

14.30 Msza sw. dla dzieci
15.30 Koronka do Milosierdzia Bozego
16.00 Msza sw.

1. SWIETO MILOSIERDZIA BOZEGO 12. KWIECIEN

2.KONKURS BIBLIJNY z EWANGELII sw. JANA -  I etap: 11. kwiecien (sobota) godz. 15.00 \Final: 12. kwiecien (niedziela)

    JESUS, JEG STOLER PÅ DEG

Påsken 2015 i St. Dominikus

Palmesøndag:
kl. 0900 Messe
kl. 1100 Høymesse

Man,. tirs., ons kl. 1830 Messe

Skjærtorsdag
kl. 0900 Tenebrae - morgensang
kl. 1830 Høymesse - sakramentstilbedelse

Langfredag
kl. 0900 Tenebrae
kl. 17.00 Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften
kl. 0900 Tenebrae
NB! kl. 22.00 Påskevigilie - midnattsmesse

1. Påskedag kl. 11.00 Høymesse
2. Påskedag kl. 11.00 Messe

St. Olav domkirke skal pusses opp!

Dette maleriet hang opprinnelig over høyre sidealter i kirken. Det er trolig et orginalmaleri fra samtiden da kirkens utsmykning ble laget. Kristus er kledd i presteklær som ble brukt i samtiden.
Bildet kombinerer på en spennende måte himmelfartmotivet, Kristus som prest, og hyrdemotivet. Bildet viser Jesus stående på en sky som farer opp til himmelen, og han bringer fårene med seg.
Maleriet har ligget sammenrullet i det innerste sakristiet i et ukjent antall år, og er dessverre nok så skadet. Det er også delvis overmalt. Himmelfart-motivet var mer dominerende enn i dag, det skal bl.a. være intakte engler under overmalingen. 
Bildet skal nå restaureres i likhet med de to maleriene som i dag henger i kirken, og når det er ferdig skal det erstatte bildet av Transfigurasjonen på venstre side av koret. Dette bildet skal gis til St. Johannes menighet på Bredtvet. Det er uklart hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

St. Olav kirke vil være stengt fra ca. 7. april til 15. juni. Takket være stor velvilje i Trefoldighetskirken vil vi klare å avvikle søndagsmessene på en tilfredsstillende måte.
Hverdagsmessene feires i all hovedsak i St. Joseph kirke. 

Slik blir messeprogrammet på søndager i perioden 7. april til 15. juni:

Bildet gir en idé om hvordan kirken vil bli seende ut. 
De nye flisene i koret vil ikke bli like mørke
som på tegningen.

Trefoldighetskirken
09.30 Engelsk
11.00 Norsk
13.00 Vietnamesisk (1+3. søn. i mnd.)
13.00 Familiemesse (2. søn. i mnd.)
14.30 Polsk

St. Joseph kirke
08.00 Polsk
09.30 Norsk
11.00 Kroatisk
12.30 Spansk
14.00 Ukrainsk (1. søndag i mnd.)
14.30 Litauisk (2. søndag i mnd.)
16.00 Fransk
18.00 Engelsk
19.30 Norsk

Menighetssalen
18.00 Engelsk messe


HISTORIKK
I 2016 er det 160 år siden St. Olav domkirke ble innviet. Høytideligheten fant sted 24. august 1856. Kirken ble først konsekrert i 1896, og har siden 1953 hatt rang som domkirke for Oslo katolske bispedømme. Den norske historikeren Ludvig Daae (1834-1910) kalte St. Olav domkirke «uden Sammenligning den smukkeste Kirkebygning i Christiania». Etter diverse oppussinger er kirken fortsatt vakker, men denne våren starter arbeidet med å gjøre den enda vakrere, og mer stilren! 

Det som skal gjøres i første omgang er:
1) Vaske og male kirken (ca. 250000)
2) Skifte en del av det elektriske anlegget (ca. 300000)
3) Bytte ut flisene i koret (ca. 300000)
4) Restaurere maleriene (ca. 500000)

Denne delen av prosjektet er beregnet til å koste kr 1,9 millioner, og finansieres med gaver og kollekter. Så snart vi har råd vil vi fortsette med en videre forskjønnelsen og oppgraderingen av kirken.

Vi oppretter derfor ”Domkirkens oppussingsfond”. Gaver til prosjektet tas imot med stor takk, og det vil kunne virkeliggjøre drømmen om at arbeidet kan ferdigstilles til en feiring av kirken vår i slutten av august 2016!
Merk innskuddet ”Oppussing”.
St. Olav domkirke
Akersveien 5
konto: 1503.03.38917

Regnskapet for St. Olav domkirke offentliggjøre så snart det er reviorgodkjent.
NB: Domkirkens økonomi er uavhengig av menighetens økonomi. Derfor vil oppussingen ikke få økonomiske konsekvenser for det pastorale arbeidet i menigheten. 
På vegne av Domkirken vil jeg takke alle som bidrar til oppussingsprosjektet!
p. Pål Bratbak
Domkirkerektor

Rosenkrans-askjon for OKB

Fra troende i bispedømmet kommer en oppfordring til å holde kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra Palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 ved å be rosenkransen hver eneste time.

 Man trenger ikke å be i en kirke, man kan be der man befinner seg. Målet er å få dekket alle timer mellom Palmesøndag og Påske, også nattetimer. Det lages en vaktliste. Meld deg på en eller flere timer til: rosenkrans2015@gmail.com

fredag 20. mars 2015

Tildekking av kors og bilder i kirken

Det er en gammel tradisjon å dekke til krusifiks og bilder i kirken med fiolette eller røde kleder. Vi gjør dette også i vår kirke, og tildekkingen skjer allerede før den femte søndagen i fasten. Hensikten er å vise at vi nå for alvor nærmer oss Jesu lidelse og død. Fra fastetidens begynnelse er flere ting blitt borte fra liturgien - Gloria og Alleluja, ingen blomster foran alteret, orgelet brukes mindre etc - dette blir enda tydeligere nå når også krusifikser og helgenbilder dekkes til. 
Krusifiksene og bildene kommer til syne igjen før påskevigilien starter. Og denne skikken kan man om ønskelig også praktisere i hjemmet ved at man tildekker krusifikser og religiøse bilder med passende tøystykker.

WIELKI POST O G Ł O S Z E N I A - 22. MARZEC 2015 - uke 13

WIELKI TYDZIEN 2015 - w parafii sw. Olafa w Oslo, ul. Akersveien 5.
29. MARZEC -  NIEDZIELA PALMOWA
07.30 Gorzkie zale
08.00 Msza sw
14.00 Droga krzyzowa dla dzieci
14.30 Msza sw. dla dzieci
15.30 Gorzkie zale
16.00 Msza sw.

31. MARZEC -  WIELKI WTOREK
18.00 Msza Krzyzma

2. KWIECIEŃ -  WIELKI CZWARTEK
13.30-15.45 Msza sw. i Adoracja

3. KWIECIEŃ -  WIELKI PIATEK
13.00-15.00Liturgia Wielkiego Piatku

4. KWIECIEŃ -  WIELKA SOBOTA
09.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
10.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
11.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
12.00 Poswiecenie pokarmow wielkanocnych, Spowiedz
13.30 -15.30 Liturgia Wielkiej Soboty

5. KWIECIEN  - WIELKA NIEDZIELA
07.30 Procesja Rezurekcyjna
08.00 Msza sw.
14.30 Msza sw. dla dzieci
15.30 Koronka do Milosierdzia Bozego
16.00 Msza sw.

6. KWIECIEŃ -  WIELKI PONIEDZIALEK
14.30 Msza sw. Dla dzieci
15.30 Koronka do Milosierdzia Bozego
16.00 Msza sw.

3. INTENCJE MSZALNE: prosimy o zgłaszanie kapłanom w zakrystii  
4. KONKURS BIBLIJNY:
Zakres: Ewangelia wedlug sw. Jana
I etap: 11 kwiecien (sobota) godz. 15.00
Final: 12 kwiecien (niedziela)
Cenne nagrody!

5. BIBLIOTEKA: niedziela godz. 17.00
6.AA (Anonimowi Alkoholicy): niedziela godz. 9.00
7.DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików): sobota godz. 9.30
8.ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM: sroda godz. 19.00
9.ŻYWY RÓŻANIEC: I niedziela miesiąca
Spotkanie (zmiana tajemnic rozancowych): godz. 9.00
10.DZIEKUJEMY za ogromne zaangazowanie wielu osob w inicjatywy parafialne!!!

MODLITWA ZA RODZINY
Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi! Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się
nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je
sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj
małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się
miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie,
aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i
rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru
małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!

NIECH BOG BLOGOSLAWI!

torsdag 19. mars 2015

Leir med NEK!

I Oslo katolske bispedømme er det mange som får komme på leir til Mariaholm. Helt fra du er ganske liten finnes det tilbud om barneleir, konfirmasjonsleir, familieleir, NUK-leirer etc, men for oss eldre, vi som er 55+, er det ingen leirtilbud. Mange har hørt om Mariaholm, men har du ikke vært barn/ungdom eller sittet i Pastoralrådet/Caritas, har du antagelig ikke vært der,  men nå har du sjansen...

NEK
NEK's styre.
Norges eldre katolikker har nå et styre (se bilde) som består av Nikoline Myklevik, Lillehammer; Elisabeth Golding, Fredrikstad; Ewa Bivand, Bergen og Susanna Welfler, Porsgrunn, godt spredt geografisk.
Heidi Øyma er "pressesjefen" vår.

Hva skjer på en NEK-leir?
Her skal det være godt å være sammen med folk over 55+, vi møter "gamle" kjente, vi møter nye, det skal være en leir hvor vi kan be sammen, diskutere, "leke", gå turer i skjønne omgivelser, utflukter, mat/ grilling/ drikke...
Vi har også vært så heldige å fått med oss pater Rory Mulligan som skal holde messe hver dag, og ellers gir oss litt impuls hver morgen.
Pris for hele oppholdet fra torsdag 23.–26. juli 2015 kommer på kr.1850,- som inkluderer: 3 overnattinger, 3 frokoster, 3 middager og 2 lunsjer.
For å holde prisen nede tar hver enkelt med seg dynetrekk, putevar og laken.

Dette blir knall! Ta med kona, mannen og venner og meld deg på:
Nikoline Myklevik, tlf. 99260730, E-post , innen 1. juli 2015. Betalingen settes inn på konto: 3000.32.36117. Du er registrert når pengene er satt inn på konto.

Program for sommerleiren til Norges eldre katolikker (NEK) på Mariaholm 23.–26. juli 2015

Torsdag 23. juli 2015:
Kl. 17.00 Ankomst Mariaholm, enten med bil eller tog
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Kaffe i peisestua m/presentasjonsrunde
Kl. 20.00 Kveldsandakt v/p. Rory Mulligan
Sosialt samvær
Fredag 24. juli:
Kl. 09.00 Frokost
Kl. 10.00-10.30 Impuls v/p. Rory
Vi holder oss rundt Mariaholm, utforsker stedet, går tur, bader, spiller Boccia eller badmington etc.
Kl. 13.00 Lunsj. Vi griller (værforbehold)
Om ettermiddagen: »Hva skjer i Oslo katolske bispedømme?» v/biskop Bernt Eidsvig
Kl. 18.00 Messe
Kl. 19.00 Middag
Sosialt samvær
Lørdag 25. juli:
Kl. 09.00 Frokost
Kl. 10.00-10.30 Impuls v/p. Rory
Kl. 11.00 Utflukt til Spydeberg prestegård. Vi tar med oss lunsjmatpakke (som vi smører til frokost).
Kl. 18.00 Messe
Kl. 19.00 Middag
Sosialt samvær
Søndag 26. juli:
Kl. 08.30 Messe
Kl. 09.30 Frokost
Avreise
Pr. i dag ser det ut som leiroppholdet pr. person fra torsdag kveld – søndag etter frokost, blir kr. 1850,- som inkluderer 3 overnattinger, 2 lunsjer, 3 middager, og 3 frokoster.
Deltagerne tar med seg dynetrekk, putevar og laken.

Messe i forbønn for bispedømmet 19. mars

Den hellige Josef, Jesu fosterfar, er skytshelgen for Kirken.
Torsdag 19. mars 2015 feirer generalvikaren i Oslo katolske bispedømme, mgr. Huynh Tan Hai, høytiden for den hellige Josef i forbønn for bispedømmet.
Alle er hjertelig velkommen i St. Olav domkirke i Oslo kl 18.00.

Les mer...

mandag 16. mars 2015

Thong Xanh

"THÔNG XANH" er en katolsk trosgruppe for vietnamesisk ungdommer i Norge. Målet er å styrke vår tro og vårt kristelig fellesskap gjennom aktiviteter! THÔNG XANH vil være fylt med sportslige aktiviteter, latter, dans, skuespill, sang, retrett, bønn, og det viktigste av alt, muligheten til å styrke vårt forhold med Herren!

Gruppen THÔNG XANH samles månedlig i det vietnamesisk pastoralsenteret i Oslo, Fredensborgveien 24N. Målgruppen er fra 15-24 år. Er du interessert? Send mail... til thy.ng@hotmail.com eller antonionhatcao@getmail.no.

fredag 13. mars 2015

Fasteaksjonen 2015

Klimaendringer – vår tids største utfordring
Fasteaksjonen 2015 har tema "Skaperverket: vår gave – vårt ansvar!
Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klima-endringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.
Caritas-nettverket gir raskt humanitær bistand når naturkatastrofene rammer og arbeider for å møte utfordringene klimaendringene skaper. (Caritas Norge)

Støtt Caritas’ Fasteaksjon 2015: Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!
Du kan hjelpe Caritas Norges arbeid med miljø i Latin-Amerika, Afrika og Asia.
Gi et bidrag her eller benytt va r gavekonto 8200.01.93433.
Merk innbetalingen «Fasteaksjon 2015».

Ministranthelg i St. Olav


torsdag 12. mars 2015

From EGO to SELF - the meaning of spirituality

Seminar med fr. Laurence Freeman
13. mai kl. 18-21 og 14. mai 12.30-17
i Dominikanernes foredragssal. Pris kr. 400,- inkl. lett lunsj.
Påmelding innen 6. mai til wccm@wwccm.no

Ny spørreundersøkelse om familiesynoden

Vil du delta i spørreundersøkelse i forbindelse med Familiesynoden 2015?
I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende igjen til å besvare en rekke spørsmål rundt familiens situasjon av i dag.
Spørsmålene bygger på synoderapporten fra Familiesynoden i fjor. Meningen med årets spørreundersøkelse er refleksjon. Det er mange spørsmål, og du behøver ikke besvare alle, kun de som er relevante for deg. Svarfrist er 27. mars.
SPØRREUNDERSØKELSEN finner du her.

Sant'Egidio starter fellesskap


torsdag 5. mars 2015

Samtale om Jon Fosses nye bøker og vegen til katolisismen

LITTERATURHUSET:
Samtale om Jon Fosses nye bøker og vegen til katolisismen

Vennelaget Samlagsrota i samarbeid med St. Olav Forlag
inviterer til samtale om Jon Fosses nye bøker:
##Mysteriet i trua, skriven saman med teolog 
og litteraturkritikar Eskil Skjeldal
##Levande stein. Eldre kortare prosa og ei hymne
Onsdag 25. mars kl. 1900
Litteraturhuset i Oslo, Kverneland
Gratis
##Eskil Skjeldal: Samtalane med Jon Fosse om hans veg fram til katolisismen.
##Forfattar og førstelektor Mette Nergård: Mysteriet i trua – ei forteljing om skrift og liv. ##Innføring i Jon Fosses forfattarskap ved Fosses biograf og redaktør Cecilie Seiness.
##Opplesing frå Levande stein ved Ola E. Bø
VELKOMMEN!

onsdag 4. mars 2015

Militærvalfart til Lourdes 2015

Den katolske kirke inviterer deg til å bli med på den 57. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike. 


fredag 27. februar 2015

St. Olav domkirke pusses opp!

Den norske historikeren Ludvig Daae (1834-1910) kalte St. Olav domkirke «uden Sammenligning den smukkeste Kirkebygning i Christiania».
Gjennom årenes løp har kirkens interiør vært endret flere ganger. Denne våren starter arbeidet med a gjøre kirken enda vakrere, og mer stilren! I første omgang skal kirken males, og det legges nye fliser i koret. I tillegg skal maleriene av jomfru Maria og Transfigurasjonen restaureres. Det skal ogsa et bilde av Jesus som Den gode hyrde som tidligere hang i kirken. Dette maleriet vil etter oppussingen komme tilbake, og bildet av Transfigurasjonen gis bort til St. Johannes kirke pa Bredtvet.
St. Olav kirke vil være stengt fra ca. 7. april til 15. juni. Takket være stor velvilje i Trefoldighetskirken vil vi klare å avvikle søndagmessene på en tilfredsstillende måte.

Slik blir messeprogrammet i perioden 7. april til 15. juni:
Trefoldighetskirken                            St. Joseph kirke
                                                           08.00 Polsk
09.30 Engelsk                                    09.30 Norsk
11.00 Norsk                                       11.00 Kroatisk
                                                          12.30 Spansk
13.00 Vietnamesisk (1+3. søndag i mnd)
13.00 Familiemesse (2. søndag i mnd)
                                                           14.00 Ukrainsk (1. søndag i mnd)
14.30 Polsk                                        14.30 Litauisk (2. søndag i mnd)
                                                           16.00 Fransk
                                                           18.00 Engelsk
                                                           19.30 Norsk

Hverdagsmesser feires i hovedsak i St. Joseph kirke,
og av og til i menighetssalen.
Dette gjelder også lørdagsmessene.

Økonomien i prosjektet vil presenteres senere. Gaver til prosjektet tas imot med stor takk! Merk innskuddet ”Oppussing”. konto: 1503.03.38917 til St. Olav domkirke, Akersveien 5

Partial refurnishing of St. Olav Cathedral

The Norwegian historian, Ludvig Daae (1834-1910) called St.. Olav Cathedral without comparison, the «prettiest church building» in Christiania.
Over the years, the church interior has been changed several times . This spring the work will start to make the church even more beautiful. Initially, the church will be painted and new tiles will replace the old ones in the altar. In addition, the paintings of the Virgin Mary, the Transfiguration and the painting depicting Jesus as the good Shepherd will be restored.
The painting of the Transfiguration after the repair, will be donated to St. Johannes kirke at Bredtvet.
In this connection, St. Olav Church will be closed from the 7th of April to the 15th of June. Thanks to the great benevolence of the «Trefoldighetskirken» we will be able to accommodate the Sunday masses in a satisfactory manner. Daily masses will be celebrated mainly at St. Joseph church, but masses may also be celebrated in the church hall. This includes also Saturday masses.

The economy of the project will be presented on a later date.
Donations for the project will be greatly appreciated. Please mark your donation for «Oppussing» to account nr. 1503.03.38917

Please refer to the overview for the mass schedues.

Har du noen gevinster å gi bort?

Tradisjonen tro organiserer menigheten fredagslunsj hver fredag etter 11-messen i Mariaga rden, i Akersveien 16C. Alle er hjertelig velkommen!
Lunsjen er i utgangspunkt gratis, men vi lodder ut gaver / premier for innkjøp av matvarer.
Har du noe du ikke trenger som kan være fint a lodde ut? Det kan være alt fra kosmetikk, leker og spill, musikk og filmer, tekstiler, pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, sjokolade, kjeks og kaker m.m.
Vi er takknemlige for alle gevinster, uansett størrelse!
Det blir plassert en kasse bak i kirken.

onsdag 25. februar 2015

Korsvei-impulser i fastetiden

IMPULS I FASTETIDEN!
KORSVEI MEDITASJONER
DEN SOM IKKE BÆRER SITT KORS OG FØLGER ETTER MEG,
KAN IKKE VÆRE MIN DISIPPEL!
Luk 14,27

I fastetiden  tilbyr vi  korsveimeditasjoner hos St.Josephsøstrene

Gladsvei 23, 0489 Oslo.

EN HJELP TIL OSS ALLE  TIL BØNN OG SAMLING  I FASTETIDEN!

Korsvei meditasjoner finner sted på onsdager -
5 onsdager  i fastetiden:

Onsdag den 25.februar, 4. mars, 11. mars, 18. mars, og 25. mars

Tidspunkt:  kl. 19.00

Vi møtes i resepsjonen i hovedhuset og begynner  i  hovedhusets kapell.
Vi går korsveien på en meditativ måte og møtes deretter til en stille  avslutning
i retrettsenterets kapell.

Påmelding ikke nødvendig, man kan bare møte opp! Velkommen!

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested: Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Hovedhuset er den store røde mursteinsbygningen. Gå til hovedinngangen.


Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Like før  trafikklyset , Grefsenveien – Gladsvei.

Bønn for kall 5. mars: St. Josephsøstrene

150årsjubileum med St. Josephsøstrene!

I St. Olav domkirke feires kallsmesse torsdag 5. mars kl. 18.00.
Torsdag den 5. mars er det St. Josephsøstrene som inviterer.
Pater Jo Neve SM er hovedcelebrant.
Søstrene markerer samtidig 150–årsjubileum i Norge med utvidet kirkekaffe.

Andre viktige merkedager hos St. Josephsøstrene på Grefsen:

Torsdag 19. mars kl. 18.00 Festmesse på Festen for den Hl. Joseph
på Grefsen med pater Jo Neve som hovedcelebrant,  som feirer
sitt  50 års prestejubileum.

Lørdag 22. august kl. 18.00 Jubileumsmesse med biskop Bernt som
hovedcelebrant. Vi har denne dagen åpen dag helt fra kl. 15.00
på Grefsen.

Hjertelig velkommen!

mandag 23. februar 2015

søndag 22. februar 2015

BESØKSTJENESTE I ST. OLAV MENIGHET

Vi ønsker som menighet å være mer tilstede for våre eldre og syke, både de som bor hjemme, og de på sykehjem. Derfor ønsker vi å samle en gruppe besøksvenner som kan hjelpe oss.
Kunne du tenke deg å besøke en av våre syke eller eldre? Kanskje en gang eller to i måneden?
Det nye prosjektet koordineres av sr. Benedicte Sørensen Strøm S.J.C. i samarbeid med vår karitative koordinator Isabel Hillestad.

Ta gjerne kontakt med en av dem om du har spørsmål eller er interessert. Hvis du kjenner noen som kunne tenke seg å få besøk, si gjerne fra til menighetskontoret pr. telefon (22 98 21 65), eller på epost: besok.stolav@oslo.katolsk.no.

Sr. Benedicte: 994 87 086, benedicte.strom@katolsk.no
Isabel: 22 98 21 76, isabel.hillestad@katolsk.no

lørdag 21. februar 2015

Verdensomspennende Eukaristisk Tilbedelse Novene for Familiesynoden

Verdensomspennende Eukaristisk Tilbedelse Novene for Familiesynoden som trer sammen i Vatikanet den 5. oktober 2015                   > English Version <
Pave Johannes Paul II sa en gang: "I løpet av en hellig time med Eukaristisk tilbedelse bidrar vi til en radikal forvandling av verden"

Av den grunn og som svar på pave Frans kall til de troende til å be spesielle bønner i løpet av
året, har "Foreningen for eukaristisk tilbedelse for Familiesynoden 2015"; i fjor i Roma
tok en lekmann initiativ og inviterer prester, religiøse og troende i hele verden til å delta i
denne novenen hvor man ønsker å vie hver første torsdag i måneden, ni måneder på rad, til en
verdensomspennende eukaristisk tilbedelse som begynner den 5. februar og slutter den 1. oktober, tre dager før åpningen av synoden og som er festen for St. Thérèse av Lisieux.

Bønneaksjonen har også en BLOGG!

Datoene for Sakramentaltilbedelsen er:    - bønn for synoden -
Torsdag 5. februar (St. Agathe)
Torsdag 5. mars (II torsdag i fastetiden)
Torsdag 2. april (Skjærtorsdag)
Torsdag 7. mai (V torsdag i det allminnelige kirkeår)
Torsdag 4. juni (Corpus Christi)
Torsdag 2. juli (XIII torsdag i det allminnelige kirkeår)
Torsdag 6. august (Herrens forklarelse)
Torsdag 3. september ( St. Gregor den Store)
Torsdag 1. oktober (St. Térèse av Liseux)

Retrettdag i St. Johannes menighet

Vi går pås­kens mys­te­rium i møte med en Faste­kon­sert og en dag med medi­ta­sjon og reflek­sjon. Vi øns­ker alle hjer­te­lig vel­kom­men til en retrett­dag lør­dag 14. mars i St. Johan­nes menighet

Pro­gram for dagen:
Kl. 15 Faste­kon­sert med det norske menig­hets­ko­ret & det engelske menig­hets­ko­ret.
Kl. 17 Pause: Lett ser­ve­ring. Kl. 18 Kvelds­messe 4. søn­dag i faste­tid, Laetare søn­dag.
Kl. 19 Tema og reflek­sjon i St. Mat­teus menig­hets­lo­ka­let
Kl. 21 Sakra­ment­til­be­delse og skrifte­mål på norsk, engelsk og viet­na­me­sisk.
Kl. 22.30 Vel­sig­nelse og avslutning.

Kol­lekt blir sam­let inn til Cari­tas fasteaksjon.

mandag 16. februar 2015

Instrukser for fasten

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015 

Våpenskjold
  1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.
  2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og  til andre felles botshandlinger i Kirken.
  3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.
  4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.
  5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.
Oslo, 16. februar 2015.
✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.
Biskop av Oslo
og ap. administrator i Trondheim stift

lørdag 14. februar 2015

Karismatisk konferanse i Warszawa

 Info:  ingunn_gjohansen@yahoo.no

Den nordiske valfart til Lourdes 2015

I 2015 samles syke og friske pilgrimmer fra Skandinavia for å reise sammen på valfart til Lourdes, hvor Vår Frue av Lourdesinviterer alle mennesker til bot og omvendelse.

Den nordiske valfart til Lourdes finner sted fra den 3. til 10. august 2015.
Temaet for dette års valfart er: Lourdes: ”Gleden ved misjon”.
Les mer på:
http://www.lourdes.dk
På valfarten deltar prester og leger, pleiepersonale, samaritter og unge, som skal hjelpe deltagerne. De geistlige ledere er msgr. Berislav Grgić, biskop av Tromsø, valfartsprest Herbert Krawczyk s. j., med flere.
Pris for deltagelse er 7.000 danske kroner og omfatter fly fra Københavns lufthavn i Kastrup til Montpellier, buss til/fra flyplass, opphold med fullpensjon på Hotell Solitude i Lourdes, valfartshefte samt solidaritetsbidrag. Medhjelpere deltar etter nærmere avtale til redusert pris.
Info om påmelding kan fås hos:
Maria Ana Vidal Bosch, Ellerupvej 45, 8883 Gjern
E-mail: anida@post.tele.dkTlf. (+45) 86 87 55 44
eller
Jytte Ormstrup
E-mail: jytte.ormstrup@gmail.comTel. (+45) 43 64 42 64

fredag 13. februar 2015

International Rosary for Peace

You are hereby invited to the International Rosary for peace, 21st of March 2015 at 15.00 (3pm) in St. Olav Cathedral (Akersveien 1, Oslo). Please send us a mail if you want to lead a decade of prayer in your own language, sing a song or if you have some other questions :-)

You can find us on Facebook here
https://www.facebook.com/internationalrosenkransforfred

May the peace of Christ be with you

Pilegrimskonferanse i Selje 5. - 7. juni

I høve 1000-års minnet for Olav Haraldsson si ilandstiging på Selja inviterer vi deg som er engasjert i pilegrimsarbeid eller miljøspørsmål; tilsett eller frivillig i kyrkje, kommune, organisasjonar og lag. Les mer - PROGRAM

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2015


Fasteretrett i St. Hallvard kirke

Den 19. mars inviterer St Hallvard menighet til retrett
med fransiskanserbroder Bjarne Falkanger.
Han vil innlede med temaet 
  • Tanker i forbindelse med fastetiden.
  • Hvorfor måtte Jesus dø på korset?
  • Er det flere mulige svar?
Temaet er sentralt i troen, men allikevel ikke enkelt å forholde seg til. Korsfestelsen utfordrer.
Det blir 2 innlegg med tid til refleksjon, og samtale i fellesskap.
Start kl 1700, Messe kl 1800, avslutning kl 2000.
Lett servering etter messen.

mandag 9. februar 2015

Kallshelg med St. ElisabethsøstreneHellig-Olav – ett år etter feiringen av Olavs dåp

I 2014 markerte og feiret vi 1000 år for Hellig Olavs dåp, mye ble sagt og mye ble skrevet. I kveld blir det foredrag ved Hans Andreas Fristad, med tema: Hellig-Olav – ett år etter feiringen av Olavs dåp, vet vi mer? 


Enkel bevertning, alle er velkomne - gratis entré! Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard har møte torsdag 19. mars. Sted: Akersbakken 30. Samlingen finner sted kl. 18.30, etter pilegrimsmessen i Gamle Aker kirke kl 18.00.

Sunnivaleia - vandring over sjø og land

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard møtes torsdag 23. april. Samlingen finner sted kl. 18.30, etter pilegrimsmessen i Gamle Aker kirke kl 18.00. Kveldens foredrag er ved Kari Leine Balog, sokneprest på Selje og aktiv pilegrim gjennom mange år: Sunnivaleia - vandring over sjø og land på Vestlandet. 
Sted: Akersbakken 30. 
Enkel bevertning, alle er velkomne - gratis entré!