tirsdag 21. november 2017

søndag 19. november 2017

fredag 17. november 2017

Bibelbilete

Kva rolle har Bibelen hatt i kunsthistoria? Korleis har bilete forma folk si tru og tolking av Bibelen, og korleis viser bibelforteljingane seg i kunst og kvardag i dag?

Kristin Bliksrud Aavitsland er kunsthistorikar og professor i kyrkjehistorie og mellomalderkultur, og har skrive fleire bøker og artiklar om den visuelle og den kristne kulturhistoria. Journalist og forfattar Alf Kjetil Walgermo er aktuell med boka Røff guide til Bibelen, der han gir lesaren historiske og populære vegar inn i Det gamle og Det nye testamentet. No samtaler dei om framstillingar av bibelforteljingane til ulike tider, og om korleis dei har prega kultur og samfunn.

Tirsdag 21. november • kl. 19.00
Nasjonalbiblioteket (Solli plass)

torsdag 16. november 2017

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE

 VI TRENGER LÆRERE!
Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs på ulike nivå er for arbeidsinnvandrere som ikke har råd til å betale for kurs.

Har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer 15 torsdager fra slutten av januar 2018? Vi gir deg alt materialet og veiledning! For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no

BØNNEGRUPPE FEM STEINER FOR FATIMA

Bønne– og smtle gruppe «Fem steiner for Ftim» hr møte torsdg
23. november kl 19.00 i menighetsslen (Akersvn. 5). Kveldens tem er
St Sunniv. Alle er velkommen!

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego 33. Niedziela Zwykła – 19.11.2017

1.- Msze s więte w języku polskim w kåz dą niedzielę o godz.: 8:00, 14:30,
16:00.
Ponådto msze s w. po polsku odpråwiånå są w piątki i soboty o godz. 19:00.
W piątki po mszy ådoråcjå Nåjs więtszego Såkråmentu i okåzjå do spowiedzi.

Møte med Sant´Egidio

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer deg til kveldsbønn tirsdag 21. november kl. 1845 i St. Joseph kirke. Refleksjonstemaet er fra Pave Frans´ Angelus på Allehelgensdag; Jesus henvender seg til sine, til oss alle, og kaller oss «salige». Den som er sammen med Jesus er salig, han er lykkelig. Lykken er ikke å ha noe eller bli noe. Nei, den ekte lykken er å være sammen med Herren og leve for kjærligheten. Vi samles etterpå til samtale i Mariagården.
Sant’Egidio fellesskapet er bygd på bønn, evangelisering og handling rettet mot de fattige. Velkommen!

tirsdag 14. november 2017

QOHELET - HEBRAISK POESI - NY MUSIKK

Velkommen til konsert i St. Dominikus klosterkirke 
ONSDAG 22. NOVEMBER KL 20.00
Jo Hegle Sjøflot har satt egne toner til tekster av Forkynneren.
Gratis inngang, kollekt.


NB: Hverdagsmessen feires denne dagen i foredragssalen i St Dominikus.

Adventskonsert på Lunden kloster


B-aften i St. Joseph kirke


Hva er B-Aften?
Vi gjentar fjorårets vellykket arrangement! B-Aften skal være et arrangement der det er fokus på troen. Formålet med B-Aften er at alle kan komme fra sin travle hverdag, som ofte består av skole og jobb, og komme til kirken og oppleve Kristus og det kristne fellesskapet. B-Aften vil virke som en pause fra den hektiske hverdagen, samtidig som den gir påfyll av det åndelige. Sammen i et kristent fellesskap vil man kunne oppleve Gud på en unik måte. Arrangementet vil ha forskjellige elementer slik som sang, bønn, lesninger samtidig som at det Hellige Sakramentet blir fremstilt foran alle. Jesus vil være hos oss i brødets skikkelse. Det vil også bli mulighet for skriftemål.

Hva skjer under B-Aften?
Hele B-Aften er bygd rundt en sakraments tilbedelse, der vi fremstiller Kristi legeme i en monstrans og ser Jesus i brødets skikkelse. Vi kommer til å synge diverse sanger, be i det stille og samtidig få muligheten til å be høyt i fellesskapet. Under selve tilbedelsen vil det være mulighet for skriftemål. Det hele avsluttes med at sakramentet blir bragt tilbake i tabernakelet.

Målet med B-Aften?
Målet med B-Aften er at det skal være en pause fra den hektiske hverdagen. Det skal være en dag der man sammen med andre katolikker kan komme i et fellesskap og tilbe vår Herre Jesus Kristus. Få litt åndelig påfyll i livet. Som navnet tilsier er det en aften der man kan be. Det er en aften der man kan be sammen i et kristent fellesskap. Det er en aften der vi kan være sammen i Kristi navn.

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» 
Matteus 18, 20

torsdag 9. november 2017

Julemarked i St. Olav menighet
Menighetsrådet og ungdomslaget i St. Olav menighet
inviterer til julemarked den 17. desember. 
Mer informasjon kommer!

Julemarked på St. Sunniva skole

Julemarked på St. Sunniva skole 
25. november kl. 10-16 
• Kjøp hjemmestrikkede, 
hjemmesydde, hjemmekokte
og hjemmesnekrede julegaver. 
• Spis hjemmelaget, internasjonal mat. 
• Opplev Oslos sentrums mest hjemmekoselige julemarked!

fredag 3. november 2017

torsdag 2. november 2017

tirsdag 31. oktober 2017

fredag 27. oktober 2017

MARRIAGE PREPARATION COURSE

Are you getting married next year? 
In the Catholic Church, couples to get wed are to take a marriage preparation course. We organize these courses also in English.

The dates are:
November 2nd, 9th., 23th and December 7th.
Place: Parish Hall, at Akersveien 5
Time: from 20.00-21.30
Course fee kr. 500, - pr. couple
Please register in this link: https://goo.gl/jvLGcu
Or on our webside http://www.stolavmenighet.info/ekteskap-

tirsdag 24. oktober 2017

Pastorale behov i OKB

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.
Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende?

Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (klikk her).
Undersøkelsen er anonym.

Svarfrist: 7. november 2017

Kommende prestevielser i OKB

Lørdag 21. april 2018 kl. 12 blir diakon Paul Opata presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt I. Eidsvig.

Lørdag 23. juni 2018 kl. 13.30 blir diakon Josef Ottersen presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt I. Eidsvig.

 Alle er velkommen til å feire de nye prestene.

mandag 23. oktober 2017

Dziecko ochrzczone przez biskupa?

Chrzest święty sprawowany przez biskupa
W związku z oficjalnym rozpoczęciem używania w rzymsko-katolickiej diecezji Oslo nowowydanej księgi: Obrzędy chrztu dzieci oraz tłumaczenia Pisma Świętego Bibel 2011 jesteśmy zaproszeni na chrzest święty sprawowany przez Ksiza Biskupa w parafii katedralnej St. Olav kirke w Oslo, w sobotę 2 grudnia 2017 o godzinie 16.00.


Z tej okazji mają zostać ochrzczone dzieci z różnych parafii w Oslo albo okolicy. Może zostać ochrzczonych od 5 do 10 dzieci. Chrzest z uroczystą oprawą czytań, muzyki i ceremonii będzie sprawował Ksiądz Biskup Bernt Eidsvig, Kanonik Regularny. Chrzest sprawowany będzie w języku norweskim.

Chęć ochrzczenia swojego dziecka w czasie tej uroczystości, zgłasza się do swojej lokalnej parafii. Tam też odbędzie się przygotowanie do chrztu i wypełnienie dokumentów. Parafie, które otrzymają takie zgłoszenia mają od razu skontaktować się z parafią St Olav menighet, aby zarejestrować dziecko i jego rodzinę na tę uroczystość.

Liturgia chrztu dzieci, którą w ten sposób rozpocznie się używać w diecezji jest owocem długotrwałej pracy liturgicznej w Kościele katolickim w Norwegii.

Pismo Święte Bibel 2011 jest, wydanym parę lat temu, norweskim przekładem Biblii dokonanym przez tłumaczy z Bibelselskapet, który, po dokładnym rozważeniu, został przez Kościół katolicki w Norwegii uznany za najlepiej nadający się do używania w liturgii w przyszłości.

torsdag 19. oktober 2017

FELLESKAPET SANT’EGIDIO - kveldsbønn og samtale

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer alle interesserte til kveldsbønn tirsdag den 24. oktober kl. 1845 i St. Joseph kirke. Refleksjonstemaet er «Omgitt og gjennomtrengt av det guddommelige nærvær». Vi samles etterpå til samtale i Mariagården, hvor vi også snakker om erfaringer med å besøke eldre og syke, samt andre aktiviteter. Sant’Egidio fellesskapet er bygd på bønn, evangelisering og handling rettet mot de fattige. Velkommen!

Julemarked på Grefsen


fredag 13. oktober 2017

Misjonssøndag


Kurs for ektepar

Ekteskapsforbedrende kurs for ektepar i St. Olav domkirkemenighet

Ektepar i som har vært gift i noen år, inviteres til et kort ekteskapsforbedrende kurs lørdag 28. oktober kl. 12-18  ved St Josephsøstrenes retrettsenter på Grefsen, i Glads vei 23.

Kurset vil gi et innblikk i det kursmaterialet som brukes i menighetens ekteskapsforberedende kurs. Kursets fokus er å gi det enkelte par anledning til å reflektere over eget samliv gjennom øvelser og samtaler.

Det serveres mat , kaffe og kjeks underveis.
Påmelding sendes på e-post til: mcbjerke@broadpark.no

Les mer her

torsdag 12. oktober 2017

Caritas' aksjon mot sult

Andelen mennesker som sulter øker. Det er 815 millioner mennesker som sulter, det tilsvarer en av ni i verden. Over 20 millioner risikerer i disse dager å dø av sult. Det gjelder de
som lider av hungersnød i det Østlige-Afrika, landene rundt Tsjad-sjøen og i Jemen.

Barn rammes hardest. Tre millioner barn under fem år dør hvert år av sult. Konflikt og tørke er to hovedårsaker til sult. Caritas gir nødhjelp, vi driver også langsiktig arbeid med klimatilpasset
jordbruk slik at mennesker rammet av klimaendringer og sult skal slippe å flykte.

Mer informasjon om Høstaksjonen 2017 finnes på våre nettsider ww.caritas.no og www.nullsult.no
Følg oss gjerne også på facebook og på Twitter @CaritasNorge
Her deler vi aktualiteter, behov og resultater.

PONTIFIKAL DÅP


I forbindelse med at den nyutgitte barnedåpsliturgi og Bibel 2011 offisielt tas i bruk i Oslo katolske bispedømme inviteres det til

PONTIFIKAL DÅP

St. Olav domkirke, Oslo, lørdag 2. desember 2017, kl 16.00. Det er ønskelig at barn fra ulike menigheter i Oslo eller Oslo-området blir døpt ved denne anledning. Det vil være mulig å døpe mellom 5 og 10 barn.
Biskopen vil foreta dåpen som kommer til å bli en fin handling mht. tekstlesninger, musikalske innslag og seremonier. Dåpen vil foregå på norsk. Ønske om å få delta ved dåpen rettes til egen lokal menighet der dåpen også vil bli forberedt.
Barnedåpsliturgien som på denne måte tas i bruk i bispedømmet, er frukten av et lenge pågående liturgiarbeid i Den katolske kirke i Norge. «Bibel 2011» er Bibelselskapets bibeloversettelse som kom for noen år siden og som Den katolske kirke etter nøye vurdering har funnet best egnet til liturgisk bruk i fremtiden.

lørdag 7. oktober 2017

Innsamlet på kulturdagen 2017

55.260 kroner samlet inn til Vietnam
Atter en gang stor takk til alle som bidro til kulturdagen lørdag 16. september!
På få timer samlet vi inn kr. 47.790 pluss kr. 7.470 på Vipps, til sammen: kr. kr. 55.260 som allerede har blitt overført til Caritas´ arbeid i Vietnam

fredag 29. september 2017

Be rosenkransen i oktober!

OKTOBER ER ROSENKRANSMÅNED
Vi ber rosenkransen mandag-fredag 10.30 og 17.15 
og lørdager 09.30 i St. Olav kirke. 

torsdag 28. september 2017

DEN GUDDOMMELIGE MISKUNNS ROSENKRANS

Alle fredager kl. 15.00 blir det rosenkransbønn for den Guddommelige miskunn i St. Olav kirke. Vi ber for fred i verden, og for de som lider, spesielt de som lider under avhengighetsproblemer. Vi ber på forskjellige språk (norsk, polsk, engelsk og latin) men hovedsakelig på norsk. Etter bønnen i kirken (ca. kl. 15.20) går vi til «Johannes Paul II-biblioteket» i Mariagården (Akersveien 16A) for å ha en samtale om sr. Faustinas dagbok. Vi regner med å bli ferdige kl. 16.30. Velkommen til alle! 

fredag 22. september 2017

Kardinal til høymesse i St. Olav domkirke

Kardinal Anders Arborelius  feirer høymessen i St. Olav domkirke 
7. januar  2018 kl. 11.00. 

Den 21. mai 2017 kunngjorde pave Frans at biskop Arborelius vil bli kreert til kardinal sammen med fire andre. Han blir dermed den første skandinaviske kardinal i historien. Johan Albert Vasa, sønn av kong Sigismund av Sverige (1592-99; d. 1632), ble riktignok utnevnt til kardinal i 1612 som biskop av Kraków, men til tross for sin svenske far var han selv fra Polen.

I Sverige regnes Arborelius som økumenisk åpen og menneskelig omgjengelig. I 2016 mottok han pave Frans i Lund til felles reformasjonsjubileum for Det pavelige enhetsrådet og Det lutherske verdensforbund.

I konsistoriet den 28. juni 2017 ble han kreert til kardinalprest av titularsetet Santa Maria degli Angeli (e dei Martiri), som var blitt ledig etter at kardinal William Henry Keeler (1931-2017) døde i mars 2017.

torsdag 21. september 2017

EKTESKAPSKURS

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte skal fullføre et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
For mer informasjon og registrering benytt følgende lenke: http://www.stolavmenighet.info/ekteskapskurs

Datoene:
Kurs A: 26/9; 10/10; 24/10* og 7/11.            
Kurs B: 16/1; 30/1; 13/2* og 27/2.
Kurs C: 6/3; 20/3; 3/4* og 17/4

*: 3. kurskveld med omvisning i St. Olav kl 18.45, før kurskvelden.
Sted: «Ungdomslokalet», Akersveien 5. (under trappen opp til bispekontoret).                            
Tid: kl.19.30 til 21.30.
Pris: 500 kr per par.

lørdag 16. september 2017

To nye prester

Tirsdag 29. august hadde vi gleden av å kunne ønske p. Piotr Śledź og p. Anthony Erragudi velkommen til Norge, og til St. Olav menighet hvor de i første omgang skal konsentrere seg om sjelesorg på polsk. De nye prestene tilhører misjonskongregasjonen Societas Verbi Divini, på engelsk
kalt Society of the Divine Word, og på norsk verbitter. De skal i første omgang konsentrere seg om å lære norsk. Begge snakker godt engelsk, så vær ikke redde for å hilse på dem når dere ser dem!

torsdag 14. september 2017

SUPPE OG VENNSKAP

SUPPE OG VENNSKAP
Suppe og Vennskap er et karitativt initiativ av St. Olav menighet. Vi er en gruppe katolikker som samles til å dele «vennskap i en kopp suppe». Vi går ut på gaten og tilbyr varm mat til narkomane og trengende som vi lager på menighetens kjøkken. Dette er en stor opplevelse og vi inviterer dere til å bli med.

Brød som multipliseres
-Vi lager god suppe fra bunnen av. I tillegg gir vi brød, te og kaffe og
kanskje noe ekstra (frukt eller sjokolade).
-Vi prøver å gi mat til 25-30 personer hver gang.
Økonomi: Vi finansierer med penger fra givere som vil hjelpe.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?
HVORDAN KAN DU HJELPE?
1. Kjøpe matvarer
Vi kjøper råvarene til suppen samme dag kl. 14.30
2. Kjøkkenhjelp
Fra 15.00-18.00. Du kan komme når som helst i dette tidsrommet.
3. Vi går ut kl. 18.00
De frivillige serverer suppe, brød, te, kaffe, saft og eventuelt frukt eller søtt hvis vi har. Vi prater litt, har godt humør og hygger oss. Vi passer på å holde orden og kaste alt avfall.
4. Rengjøring
Du kan også hjelpe til med rengjøring og opprydning i kjøkkenet før vi går ut og etter at vi kommer tilbake.
5. Bønn
Vi ber for prosjektet, for de frivillige og de som tar imot suppen.
6. Donasjoner
Du kan donere mat, plastbestikk, servietter, pappkrus og beholdere til suppen. Du kan også donere penger; spør hvis du vil vite om økonomien vår

TA KONTAKT MED OSS
Du kan sende en e-post til Florsantamaria79@gmail.com eller SMS/ ring +4746881534
Tusen hjertelig takk 😊

SUPPE OG VENNSKAP - WHAT IS THIS?

Soup and Friendship, is a project from the charity department of St. Olav parish in Oslo. We are a group of Catholics who gather to offer “a cup of friendship” in the figure of soup. Non-Catholics are welcome to join too. We aim to serve mainly drug users we find in the streets but also any other who is in need.

Bread which multiplies
We make soup from scratch with nutritious ingredients. We also offer beverages such as coffee or tea, bread and some extras like fruit or sweets. We normally attend between twenty and thirty people every time.

Economy
We finance this activity with private funds.

How can you volunteer?
To those who would like to offer voluntary help, there is no such thing as little so every help counts big! So here it’s a list with the tasks that can be done:
1. Shopping groceries. We buy vegetables the same day
2. Kitchen help from 15:00 to 17:30 Here you can show up in that period
3. Clean the kitchen after or during preparing the soup.
4. Going out from 18:00 to 20:00
(this varies sometimes we finish before or after but no later than 20:00 mainly in winter to give chance to reach more people). The volunteers help serving. It is fun, people chat a little and we do the job smiling and in good mood. We watch for the ambiance to be clean and we care about the littering.
5. Back to Kitchen.
You can meet in the way and you help to carry the stuff, as we bring the rests back to the church establishment, and leave everything in place for next time.
6. Donations
-You can donate food.
-You can donate spoons, napkins, paper cups and containers
-You can donate money
For more details or interest, you can send an email to florsantamaria79@gmail.com or call me at 46881534

...For He stands at the right hand of the needy, to save their lives from those who would condemn them” psalm 109, 31.

Katolsk grovbrød – åndelig næring for sultne sjeler

St. Olav domkirkemenighet serverer «Katolsk grovbrød» til alle som måtte være sultne på åndelig føde. Gjennom oppbyggelige samvær, foredrag og samtale ønsker vi å gi katolikker som ikke-katolikker, troende, tvilende og søkende dypere kunnskap om troen og næring til troslivet. 

Høstens program

Onsdag 27. september
Førsteam. em. Jan Schumacher:
«Mitt hjerte er urolig…».
Den hl. Augustin og vi

Onsdag 11. oktober
Prof. em. Bernt T Oftestad:
«Det klareste evangelium» – troen, nåden og frelsen.
Katolske perspektiver på reformasjonen

Onsdag 25. oktober
Sr. Anne-Lise Strøm:
Kirkens hjelp til et liv i bønn

Onsdag 8. november
Domkantor Vegar Sandholt og domorganist Otto Christian Odland:
«Til Guds ære og sjelens fornyelse».
Om Bachs orgelmusikk

Onsdag 22. november
P. Ole Martin Stamnestrø:
De siste ting – død, dom, himmel og helvete

Praktisk:
Samværene begynner kl 19.00.
Dørene åpnes for enkel servering fra kl 18.30.

Sted: Menighetssalen, Akersvn 5 ved St. Olav kirke, Oslo.

Det er mulig først å delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.
Samværet onsdag 8. november etterfølges av en kortere orgelkonsert i kirken.

søndag 10. september 2017

TROSKURS

Troskurs starter opp igjen tirsdag 12. september kl. 18:45.
Kurset er beregnet på de som vil fordype seg i den katolske tro med          henblikk på å bli  tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskapet.

Meld deg på HERTroskurs høsten 2017
Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg i katolsk tro og praksis, og det er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.
Sted: Akersveien 5 (Menighetssalen)
Tid: 18.45 – ca. 20.45 (etter kveldsmessen i St. Olav kl. 18.00)
Kursansvarlig: p. Pål Bratbak

Program
12. september: Introduksjon av kurset, menigheten, kirkerommet og messen
26. september: Skapelsen og katolsk menneskesyn
10. oktober: Forholdet mellom tro og vitenskap v/ sr. Katarina Pajchel.
24. oktober: Trosbekjennelsen
14. november: Guds åpenbaring - Skrift og Tradisjon.
28. november: Troen som en gave fra Gud, og menneskets svar til Guds åpenbaring.
12. desember: Det moralske liv som en tilslutning til Guds åpenbaring.

Katolsk tro og liv

Katolsk tro og liv. Innføringskurs i troen. Kurset går over et helt år gjennom to semestre.
Oppstart: Mandag 4. sept.
Når: Mandager kl. 19.30.
Hvor: Dominikanernes foredragssal. Neuberggata 15.
For hvem: Kurset vil passe for «begynnere», for katolikker som vil fordype og ajourføre kunnskapene, og for debattanter som vil vite hva katolikker sier om sin tro.
Kursholdere: Dominikanere og dominikanerinner.
Fri adgang uten forpliktelser, ingen påmelding.

Detaljert program høst 2017
Man. 4. sep: Innledning: «Naturlig åpenbaring.» Den jødisk-kristne
åpenbaring. Gamle Testamente, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 11. sep: Den nye pakt – Jesus Kristus – Det Nye Testamente, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 18. sep: Skrift og Tradisjon, Læreutvikling, Konsilene v. fr. Arne Fjeld.
Man. 25. sep: Sakramentene: Dåp og konfirmasjon, v. fr. Haavar Simon Nilsen.
Man. 2. okt: Ikke foredrag.
Man. 9. okt: Messen, Nattverden, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 16. okt: Botens sakramente, sykesalving v. fr. Arne Fjeld.
Man. 23. okt: Ikke foredrag.
Man. 30. okt: Ekteskapet, annulering, «gender», v. fr. Arne Fjeld.
Man. 6. nov: Enhetsbestrebelser, Martin Luther. Forhold til ikke-kristne religioner. v. Sr. Else-Britt Nilsen.
Man. 13. nov: Legfolkets plass i Kirken, Kirken som organisasjon,
Vatikanet, menighetene, v. sr. Mette Andresen.
Man. 20. nov: Prestevielsen, apostolisk suksesjon, kvinnelige diakoner? v. fr. Arne Fjeld.
Man. 27. nov: Etikk: vern om livet, euthanasi. Krig og fred, v. fr. Haavar Simon Nilsen.
Man. 4. des: Maria og helgnene, v. fr. Arne Fjeld.

Med forbehold om endringer.

torsdag 7. september 2017

EKTESKAPSKURS

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg delta et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
Datoene:  Kurs A: 26/9; 10/10; 24/10 og 7/11.
Sted: «Ungdomslokalet», Akersveien 5                              
Tid: kl.19.30 til 21.30.
Pris: 500 kr per par

onsdag 6. september 2017

Sant’Egidio-fellesskapet

Sant’Egidio er et katolsk felleskap av legfolk, som tar Kirkens forkynnelse og Jesu ord på konkret alvor. Grunnlaget er bønn og bibellesning – utgangspunkt for alle aktiviteter.

Å forkynne Evangeliet og bøte på mangler i dette liv er kjernen i bevegelsens virke. Særlig viktig er fortellingen om at det vi gjør for Herrens minste søsken, gjør vi for ham. Og man fremhever disse minstes menneskelige verdighet. Ungdommene som startet bevegelsen i Roma i 1960-årene, begynte med å undervise slumområdenes barn. Etterhvert omfatter aktiviteten også fengselsinnsatte, romfolk, flyktninger, ensomme, kamp mot rus og aids …

Sant’Egidios nære forhold til verdens fattige har vist at krig er fattigdommens opphav. Derfor har bevegelsen gjort konkret innsats for fred, bl.a. i Afrika. Sant’Egidio motarbeider fremmedfiendtlighet. I en verden som setter grenser, holder noen utenfor, som understreker kulturelle og nasjonale forskjeller, er det viktig å vitne om skapningens enhet. Vi må forme en felles, god fremtid – ikke bare for kristne, men for alle mennesker. Fellesskapet er imot dødsstraff, som er brudd på menneskerettighetene. Dødsstraff fornedrer samfunnet til samme plan som morderen, og brukes ofte til politisk og religiøs undertrykkelse.

Sant’Egidio finnes i 70 land og har ca. 50 000 medlemmer, også et lite fellesskap i Oslo, som møtes til bønn, lesning og refleksjon. Oslo-fellesskapets virke har til nå i hovedsak dreiet seg om å besøke enslige og å dele mat og samtale med rusmisbrukere og uteliggere. For dem som vil vite mer om Fellesskapet Sant’Egidio, kan anbefales www.santegidio.org og Andrea Riccardi and the Community of Sant’Egidio: The Sant’Egidio Book of Prayer.

Møte for konvertitter


GRUKK er en gruppe for konvertitter i Oslo. Vi starter høsten med en samling for alle som er nye (hvor ny bestemmer du...) i den katolske kirken og ønsker å treffe andre i samme situasjon. Folk har forskjellig trosbakgrunn, men mange spørsmål kan dukke opp for en som er ny i kirken. Ønsker du å finne et fellesskap, få info om hva som rører seg i St. Olav og andre menigheter, og finner svar på spørsmål om tro, katolsk praksis, menighetsliv m.m. så bli med!

Vi møtes første og tredje torsdag i måneden på galleriet (opp trappen i menighetsalen).
Følg med på grukk-siden for eventuelle endringer.

Velkommen!

lørdag 2. september 2017