onsdag 18. januar 2017

Økumenisk vandregudstjeneste

I ”bønneuken for kristen enhet” feirer vi gudstjenste sammen med våre nabomenigheter. 
Vi begynner i Trefoldighetskirken kl 18.30 og går vidare til St. Olav, Maria bebudelses kirke, St. Edmunds og Margaretakyrkan. Korsang og musikk i alle kirkene. Vandringen avsluttes med kirkekaffe i Margaretakyrkan.

Internasjonal rosenkrans for fred

Bli med på internasjonal rosenkrans. Fordyp deg i en bønn for fred på mange språk. 

Lørdag 28. januar klokka 15:00 - 18:00 
i St. Joseph kirke

Hellige Birgitta

Vi møtes for å be og snakke om Helige Birgitta og hennes bønner. Fem steiner for Fatima er en oase for lekfolk som ønsker å gå nærmere Jesus hver dag, og ønsker å følge rådene Maria har gitt oss i sine åpenbaringer, bl.a. i Fatima.

25. januar klokka 19:00 - 21:00 i menighetssalen

tirsdag 17. januar 2017

Retretter med Opus Dei

Requiem Mass for Bishop Javier Echevarría on Saturday 21st January at St. Josephs ch. at 12 noon

Recollections for men on Fridays at 17.00 in Akersveien 12
Recollections for women on Saturdays at 10.45 at St. Joseph church (priest will be available for confessions beforehand).

Recollections during the coming term: 
Friday 20th - Saturday 21st January
(theme: the importance of beginning again in one's spiritual life, with humility and optimism; and about love for God and others - true friendship)
Friday 10th - Saturday 11th February
Friday 10th - Saturday 11th March
Friday 21st - Saturday 22nd April
Friday 19th - Saturday 20th May
Friday 16th - Saturday 17th June

Katolsk grovbrød – åndelig næring for sultne sjeler

Mange føler et behov for dypere kunnskap om troen og ønsker å samtale om den. St. Olav menighet ønsker velkommen til oppbyggelige samvær for menighetens egne lemmer og enhver som måtte være sulten på åndelig føde eller nysgjerrig på katolsk tro og liv. Vi ønsker å servere grovbrød for sjelen, noe til liv og vekst.

Program

Onsdag 1. februar
Biskop Bernt Eidsvig: Om helliggjørelse

Onsdag 15. februar
Lege Vegard Bruun Wyller: På liv og død. Kristen i et sekulært samfunn

Onsdag 1. mars
Sr. Anne Bente Hadland: Å utfylle Kristi lidelser

Onsdag 15. mars
Lekkarmelitt Anne Samuelsen: En liten skole i bønnens liv

Onsdag 29. mars
Musiker Wolfgang Plagge: Det musikalske symbolspråket i den stille uke

Samværene begynner kl 19.00.
Dørene åpnes for enkel servering fra kl 18.30.
Det er mulig først å delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.
Adresse: Menighetssalen, Akersveien 5

mandag 16. januar 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – 3 Niedziela zwykła - 22.01.2017

1.Historycznym tłem dzisiejszej opowieści proroka Izajasza jest najazd Asyryjczyków na ziemie Izraela. Mroczny obraz nędzy i ucisku zaczyna kontrastować z radosną zapowiedzią nowej epoki pod panowaniem mesjańskiego króla. Izajasz posługuje się w tym celu symbolem światła. Spełnienie tego proroctwa ewangelista Mateusz widzi w działalności Pana Jezusa w Galilei oraz Jego osiedleniu się w Kafarnaum. W Nowym Testamencie światło utożsamiane jest z królestwem Bożym objawionym w osobie, słowach i czynach Pana Jezusa, który przyszedł zbawić ludzi wszystkich pokoleń i narodów. Kościół założony przez Pana Jezusa jest jeden, dlatego Święty Paweł ubolewa nad powrotem ochrzczonych do ciemności i wzywa, aby wśród chrześcijan nie było rozłamów. Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, które wzywa nas do jedności i wierności

2. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

3. Informujemy, że Msze św. niedzielne w jęz. polskim, są sprawowane w naszym kościele o godz. 8:00, 14:30 i 16.00. Natomiast w tygodniu msze po polsku są odprawiane w piątki i soboty o godz. 19.00. Sobotnia Msza św. z formularza niedzielnego. Po mszy piątkowej zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu, a w sobotę na nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

5. Spotkanie grupy charyzmatycznej Odnowy w Duchu św. "Logos» w środę o 19.00 w sali Mariagården.

6. Już teraz informujemy o organizowaniu w naszej parafii kursu przedmałżeńskiego. Odbywać się będo one przez cztery kolejne poniedziałki od 7 lutego w bibliotece przy Akersveien 16a od godz. 19.00 do 21.00. W związku z ograniczoną ilością miejsc (maksymalnie osiem par) prosimy kandydatów do małżeństwa o wcześniejsze zapisywanie się u ks. Dawida po mszach św. w języku polskim lub telefonicznie. W pierwszej kolejności zapraszamy pary, które planują ślub przed wakacjami letnimi.

7. Wszystkich parafian zapraszamy do bardziej czynnego uczestnictwa w Świętej Liturgii. Zachęcamy dzieci po I Komunii, młodzież, dorosłych do czytania lekcji mszalnych, śpiewania psalmów i pieśni, do służenia przy ołtarzu (także dziewczyny). Chętnych prosimy o kontakt z księżmi, po mszach św. lub w innym dogodnym czasie.

8. Po Mszach niedzielnych zachęcamy do nabycia czasopism katolickich: „Niedziela”

STRONY INTERNETOWE Z OGŁOSZENIAMI W JĘZ.POLSKIM
http://st-olav.blogspot.no/ 

Na cały nowy tydzień niech Bóg błogosławi, a Maryja wstawia się za nami!

fredag 13. januar 2017

Polsk leksehjelp


Mężczyźni Świętego Józefa - katolicka sieć mężczyzn

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy "wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują" (1Tes 5,11) i trwają w Bogu (Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w formie:
- I i III czwartek miesiąca - spotkanie formacyjne
- II czwartek miesiąca - Spotkanie Otwarte Mężczyzn św. Józefa na które zapraszamy niezobowiązująco wszystkich mężczyzn
- IV czwartek miesiąca - spotkanie męskie towarzyskie

Men of St. Joseph / mezczyzni.net / msjoslo.no  / facebook 

NY ANSVARLIG FOR SJELESORG FOR SPANSKTALENDE I OKB

P. Lucas Joel Salas Tobon, født 18. oktober 1966 i Ciudad de Mexico (Mexico) kom til Norge 13. oktober 2016.
Han feirer messe på spansk hver søndag kl 12.30 i St. Joseph kirke og reiser jevnlig til Drammen og Kristiansand for å feire messer der for spansktalende.
Fra 5. februar vil St. Johannes menighet ha messer på spansk hver søndag kl 19.00. 
p. Joel ble diakonviet 14. juni 2002 av kardinal Norberto Rivera Carrera i Insigne y Nacional Basilica de Nuestra Sen ora de Guadalupe, Mexico by. Han ble presteviet 7. juni 2003 og har virket som kapellan, deretter sogneprest, i flere menigheter i Mexico City 2003–2016.

Ny fransktalende prest

p. Charles Placide Zondo kom til oss i november, også han fra Kongo. Han snakker ennå ikke norsk, men han er alt i gang med å bli kjent med den fransktalende delen av bispedømmets pastorale arbeid. P. Charles kommer fra studier i Roma, og han har alt begynt å hjelpe til med å feire messer på italiensk.
Vi ønsker ham velkommen!

p. Zéphyrin Ligopi Linzuwa forlater Norge

p. Zéphyrin Ligopi Linzuwa forlater Norge. Han reiser tilbake til sitt hjemland Kongo. p. Zéphyrin kom til Norge i oktober 2010. Siden januar 2011 har han vært kapellan i St. Olav domkirkemenighet hvor han har hatt hovedansvar for fransktalende. Fordi han også snakker flytende spansk, har han også vært sentral i det spansktalende miljøet. I tillegg til sin stilling i menigheten har p. Zéphyrin vært ansvarlig for fransktalende i hele bispedømmet.

p. Zéphyrin spiser pinnekjøtt for siste gang
p. Zéphyrin er nok best kjent for de som går i hverdagsmessene i domkirken. Kort tid etter at han kom til landet snakket han så godt norsk at han kunne feire messen - med nydelig fransk aksent! De som går i formiddagsmesser på søndager vil nok ikke kjenne ham like godt fordi han helgene i tillegg til å feire messe på fransk her kl. 16 har reist jevnlig til Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund for å feire messer på fransk.

Parallelt med sitt omfattende pastorale virke har p. Zéphyrin skrevet ferdig en doktorgradsoppgave mens han var i Norge. Han forsvarte sin doktorgrad i katolsk teologi ved Universitetet i Strasbourg i desember 2014. Om få uker vil p. Zéphyrin vende tilbake til sitt hjemland, og han vil bli dypt savnet av mange. På vegne av menigheten vil vi takke ham for alt det han har gjort for å bygge opp vårt fellesskap, og for alt det han har betydd som medbror, prest, kollega og venn for så mange.

GRATIS NORSKKURS I MENIGHETEN

Vi tilbyr gratis norskkurs på torsdager og fredager (for spansktalende).
For informasjon og registrering www.stolavnorwegiancourses.com

onsdag 11. januar 2017

Katolsk-Luthersk reformasjonsmarkering


Økumenisk gudstjeneste på Lunden kloster

 Onsdag 18. januar er første dag i bønneuken for kristen enhet, og tradisjonen tro  arrangerer vi økumenisk kveldsgudstjeneste på Lunden, i samarbeid med Tonsen menighet. 
Årets tema er hentet fra 2. Korinterbrev: «Forsoning – fordi Kristi kjærlighet tvinger oss».
Gudstjenesten finner sted i kl. 19.00 i klosterets kapell.
Hamarbiskop Solveig Fiske fra Den Norske Kirke preker, og Oslo katolske biskop Bernt Eidsvig deltar. Kantor Anders Fjeld Meyer og Tonsen kammerkor står for sang og musikk.
 Gudstjenesten er åpen for alle. Hjertelig velkommen!

lørdag 7. januar 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego– 2 Niedziela zwykła 15.01.2017

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. My jako Polacy, również w większości z tych powodów licznie przebywamy w różnych zakątkach świata. Ponadto na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą.

2. Informujemy, że Msze św. niedzielne w jęz. polskim, są sprawowane w naszym kościele o godz. 8:00, 14:30 i 16.00.  Natomiast w tygodniu msze po polsku są odprawiane w piątki i soboty o 19.00. Po mszy piątkowej zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu, a w sobotę na nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

4. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu, zwłaszcza tutaj w Norwegii.

5. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

6. Wszystkich parafian zapraszamy do bardziej czynnego uczestnictwa w Świętej Liturgii. Zachęcamy dzieci po I Komunii, młodzież, dorosłych do czytania lekcji mszalnych, śpiewania psalmów i pieśni, do służenia przy ołtarzu (także dziewczyny). Chętnych prosimy o kontakt z księżmi, po mszach św. lub w innym dogodnym czasie.

7. Biblioteka z księgozbiorem polskim czynna jest po południowych mszach św. niedzielnych oraz podczas polskich katechez. Zapraszamy.

8. Zachęcamy do rejestrowania swojej przynależności do Kościoła Katolickiego. Formularze są tyłu kościoła obok polskich śpiewników. Można rejestrować się samemu wg podanej instrukcji albo wypisane formularze przynieść do zakrystii po mszach św.

STRONY INTERNETOWE Z OGŁOSZENIAMI W JĘZ.POLSKIM
http://st-olav.blogspot.no/

            Na cały nowy tydzień niech Bóg błogosławi, a Maryja wstawia się za nami!

Katolsk studium på MF

ØKOLOGISK TEOLOGI OG GLOBALISERING,
ET KATOLSK PERSPEKTIV
Studietilbud ved Menighetsfakultetet, som omfatter en studietur til Roma/Assisi 26. mars -2. april.
Studie-ansvarlig: sr. Else-Britt Nilsen, Katarinahjemmet. 10 studiepoeng. Kan tas på bachelor eller master-nivå. Emne TEOL 5469/2442.
For mer informasjon, kontakt e.b.nilsen@mf.no snarest.

Sr. Ragnhild-Marie Bjellands 25-årsjubileum

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅR SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus.
p. Kjell Arild Pollestad preker.

Kjell Arild Pollestad presenterer bok

 BIBELEN I KORTVERSJON 
 Søndag 29. januar i St. Dominikus, 
 f. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok  ved kirkekaffen i St. Dominikus.  Neubeerggat. 15 (etter messen kl. 11) 

fredag 6. januar 2017

May-Lisbeth Myrhaug R.I.P.

May-Lisbeth Myrhaug døde onsdag 4. januar 2017,
68 år gammel, etter en tids sykdom.
Det feires requiemmesse for henne i St. Olav domkirke i Oslo
torsdag 12. januar kl. 13.00.
Etter messen er det en mottagelse på Sta. Katarinahjemmet.
> les minneord

Måtte hun hvile i fred.

Nuntius fratrer - feirer messe i St. Olav

Henryk Józef Nowacki
Den apostliske nuntius, erkebiskop Henryk Józef Nowacki, skriver i et brev til biskopene i Norden at pave Frans har godtatt hans tilbaketreden som sendemann til de nordiske land. Han vil avslutte sitt arbeide og forlate Stockholm den 20. februar.
Vi har imidlertid gleden av å motta erkebiskop Nowacki i Oslo mandag den 23. januar. Han feirer pontifikalmesse i St. Olav domkirke kl. 18 og møter geistligheten efterpå. Dere er alle hjertelig velkommen til messen. Ved den anledning vil vi takke ham offisielt for alt han gjort for oss i de drøye fire år han har vært vår nuntius.

torsdag 5. januar 2017

Norwegian Courses starting soon!

 NORWEGIAN COURSE (20 hours free course. Level A1-part1)
Book «På vei», chapters 1-5 Teacher: Synnøve
Starts: 12.01.2017 Ends: 06.04.2017
Thursday 14.00-16.00

 NORWEGIAN COURSE (20 hours free course. Level A1-part 2)
Book «På vei», chapters 5-10 Teacher: Anna
Starts: 19.01.2017 Ends: 06.04.2017
Thursday 17.00-18.30

 NORWEGIAN COURSE (18 hours free course. Level A2-part 2)
Book «På vei», chapters 13-16 Teacher Eirik
Starts: 02.02.2017 Ends: 06.04.2017
Thursday 17.00-18.30

 CURSO DE NORUEGO PARA HISPANOHABLANTES
Libro «På vei», Nivel A1-2parte, capítulos 5-10 Maestra: Isabel
Comienza: 13.01.2017 Termina: 06.04.2017
Viernes 09:00-10:30 am

REGISTER TO: www.stolavnorwegiancourses.com
PLACE: At Akersv.16C (Mariagården), close to St. Olav catholic church
The courses are free, but you have to bring both
the text book and the exercises book «På vei»

onsdag 4. januar 2017

DLA OCZEKUJĄCYCH MATEK I OJCÓW

Czy oczekując narodzin dziecka niepokoicie się o przebieg ciąży i porodu? Czy obawiacie się także o nienarodzone maleństwo i jego przyszłość lub o waszą wspólną przyszłość?
Maryja, gdy oczekiwała narodzin swojego Dziecka, podobnie jak wy zastanawiała się i martwiła o swoje Maleństwo.

Powierzcie nam swoje troski i niepokoje. Jesteśmy Solidacją Mariańska i modlimy się za oczekujących rodziców oraz ich nienarodzone dzieci.
Modlą się z nami czterej kapłani - Marianiści: ks. Jo Neve, ks. Rory Muligan, ks. Erik Rud i ks. Andreas Rupprecht.

Staramy się naśladować Matkę Boską i tak jak Ona we wszystkim służyć innym.

Jeśli jesteście zainteresowani prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy annika.gyldenas@gmail.com swoje imię i nazwisko oraz datę narodzin dziecka.

Obowiązuje nas tajemnica, więc wszystko co nam powierzycie zostanie u nas.

mandag 2. januar 2017

St. Dominikus venneforening

Onsdag 15. mars kl. 19.30 «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad
Mer informasjon
Onsdag 10. mai kl. 19.30«Luther i jubiléets perspektiv» ved kirkehistoriker Jan Schumacher Mer informasjon

Troskurs våren 2017


Ekteskapskurs våren 2017

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? Ta kontakt med menighetskontoret for å bestille kirken samt avtale tidspunkt for samtale med presten. I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
Kurset avholdes over fire kvelder.  
Kursene koster kr 500,- per par. Pengene går til å dekke materiell. 

Datoer våren 2017:
kurs B: 10/1, 24/1, 7/2 og 28/2
Sted: «Mariagården», Akersveien 16 C
Tid: kl 19.30 til 21.30.

Sted: Mariagården (Akersvn. 16C) Tid: 19.30-21:30
Ta kontakt med menighetskontoret for påmelding
Telefon: 22 98 21 65 e-post: Oslo-St.Olav@katolsk.no

Påmelding til menighetskontoret:  22 98 21 65

Troskurs i St. Dominikus - våren 2017

KATOLSK TRO OG LIV – INNFØRING I KATOLSK TROSLÆRE
Kurset går over et helt år gjennom to semestre, med oppstart høsten 2016


Når: Mandager, oppstart høst 2016
Tid og sted: Kl. 19:30 i foredragssalen, Sankt Dominikus, Neuberggaten 15.
Bidragsytere: sr. Ragnhild Marie Bjelland, f. Ellert Dahl, f. Arne Fjeld, f. Jon Atle Wetaas, f. Haavar Simon Nilsen, Biskop Bernt I. Eidsvig m.fl.
For hvem: Kurset vil passe for «begynnere», for katolikker som vil fordype og ajourføre kunnskapene, og for debattanter som vil vite hva katolikker sier om sin tro.
Fri adgang uten forpliktelser, ingen påmelding.

PROGRAM VÅR 2017

Med forbehold om endringer
Man. 30. jan.: Om døden og Det evige liv. Purgatorium og frelse, v. f. Haavar Simon Nilsen
Man. 06. feb.: Om Bønn, rosenkransen, meditasjon, tidebønner, v. f. Haavar Simon Nilsen
Man. 13. feb.: Valfart og retrett. Mariaåpenbaringer, Lourdes, Fatima, Medjugorje, v. f. Haavar Simon Nilsen
Vinterferie mandag 20. februar
Man. 27. feb.: Klosterliv, Legmannsfraterniteter, v. f. Haavar Simon Nilsen
Man. 06. mar.: Av den katolske kirkes historie i Norge v. Biskop Bernt I. Eidsvig
Man. 13. mar.: Katolsk sogn v. f. Ellert Dahl.
Man. 20. mar.: Om gregoriansk sang v. sr. Ragnhild Marie Bjelland
Man. 27. mar.: Katolsk kristen i dagens Norge v. p. Pål Bratbak?
Man. 03. apr.: Om Den Stille Uke og Påskens liturgi v. f. Jon Atle Wetaas og sr. Ragnhild Marie Bjelland
Deretter: Samtalegrupper

MARRIAGE PREPARATION COURSE

Are you getting married 
this year?
We will arrange marriage preparation courses during the spring 
in both English and Norwegian.

Please contact the church office for more information!

The dates for the courses in english are on the following tuesdays:
January 30th.
February 6th., 13th., 20th.,
and Mars 6th.
Time: 20:00-21:30 at «Mariagården», Akersveien 16C

søndag 1. januar 2017

Tidebønn og messer i St. Dominikus kirke

http://stdominikus.katolsk.no
Mandag – fredag: 
kl. 07.20 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper

Lørdag: 
kl. 08.30 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper
Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.50,
eller etter avtale.

Søndag: 
kl. 08.30 Laudes
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse
kirkekaffe etter høymessen

torsdag 29. desember 2016

Bønn for kall 20217

KALLSMESSER 2017


Oslo katolske bispedømme
Torsdag 5. januar kl. 18.00
Sted: domkirken

Torsdag 2. februar
Kyndelsmesse, med særskilt bønn for kall

Leg-ordener
Torsdag 2. mars kl. 18.00
Sted: domkirken

Søstrene av Det Hellige Kors (Nhatrang)
Torsdag 6. april kl. 18.00
Sted: domkirken

St. Josephsøstrene
Torsdag 4. mai kl. 18.00
Sted: St. Josephsøstrene,
Glads vei 23, Grefsen

Ikke ennå fastsatt
Torsdag 1. juni kl. 18.00
Sted: domkirken

Oslo katolske bispedømme
Torsdag 6. juli kl. 18.00
Sted: domkirken

Oslo katolske bispedømme
Torsdag 3. august kl. 18.00
Sted: domkirken

Maristene
Torsdag 7. september kl. 18.00
Sted: domkirken

Dominikanerne
Torsdag 5. oktober
Sted: Lunden kloster

Carolus Borromeussøstrene
Fredag 3. november kl. 18.00
Torsdag 2. november er alle sjelers dag.
Kallsmesse er derfor flyttet til fredag 3. november
Sted: St. Mikael kirke i Moss

Elisabethsøstrene og Oblatfedrene
Torsdag 7. desember kl. 18.00
Sted: domkirken

onsdag 21. desember 2016

lørdag 10. desember 2016

Bloggstatistikk136 different countries have visited this site. 197 flags collected. Veiw all details

torsdag 8. desember 2016

Ny innngang til menighetskontoret


Fra og med 9. desember er inngangen til menighetskontoret 
i Akersveien 14,
en dør bortenfor bokhandelen. 

mandag 5. desember 2016

Lørdagsretretter med maristene

LØRDAGS-RETRETTER
Våren 2017: 18.02., 18.03., 22.04.

kl. 09.45 – 16.45 


hos maristpatrene i Maristua, 
Kroken 15, 1466 Strømmen (Sagdalen)

Ønsker du å sette av tid til Gud? Tid til å være tilstede for ham alene, for å lytte, for å kjenne hans råd om valg, du alt har tatt, eller om veien videre? Er det vanskelig å få fri en hel helg til å delta på retretter på Grefsen eller andre retrettsteder? Dette kan være vrient for f. eks. unge foreldre eller studenter med jobb. På en lørdagsretrett er du innbudt til å fordype deg i bønn og slippe Herren til i ditt liv, innenfor en overkommelig ramme. Les mer

torsdag 1. desember 2016

tirsdag 29. november 2016

Vi trenger kirkeverter!

Kunne du tenke deg å gjøre en enkel, men viktig tjeneste i kirken noen søndager? 
Vi trenger flere kirkeverter som tar imot folk ved dørene og gir dem salmebok på 11-messen. Kirkevertene hjelper også folk med å finne sitteplasser.
Er du interessert, ta kontakt med menighetskontoret.

tirsdag 8. november 2016

Tre nye akolytter

Onsdag 9. november ble Mang Van Le (Drammen), Nguyen Thanh Huu (Jessheim) og Patricio Quintana (Oslo) innsatt som akolytter 
 av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke. De tre er kandidater til det permanente diakonat i bispedømmet.

Are you an expecting mother or father?

Are you worried or concerned about the pregnancy?  About the birth? About the health of the mother and/or child?  About the future?

We are a small group of lay Marists who would like to pray for you and the unborn child.  We share the Marist spirituality.  At present there are 4 Marist priests in Norway  — Pater Jo Neve, Pater Rory Mulligan, Pater Erik Ruud and Pater Andreas Rupprecht.

With Mary as our model we wish to serve others as she would  — to imitate her in our thoughts, words and actions.
We will pray individually and in a group — in strict confidence of course.

Mary was a mother and certainly had the same thoughts and concerns that all expectant mothers have.  Therefore we feel it is natural to pray for the unborn child and its family.

If you are interested send an e-mail to annika.gyldenas@gmail.com with your name and the expected birth date.

mandag 24. oktober 2016

VENTER DU/DERE BARN?

Er du/dere litt bekymret for hvordan svangerskapet blir?

Er dere for eksempel redd dere skal miste barnet, bekymret for om mors helse holder, hvordan fødselen blir, spebarnstiden, fremtiden?

Vi er noen legmarister som ønsker å be for deg/ dere og det ufødte barnet. Vi er legfolk som deler Maristpatrenes spiritualitet. (Det er for tiden 4 maristpatre i Norge – pater Jo Neve, Pater Rory Mulligan, Pater Erk Ruud, pater Andreas Rupprecht).

Vi har Maria som forbilde og vil gjerne be og gjøre tjeneste slik hun ville ha gjort det. Vi  har et ønske om å etterligne henne i tanker, ord og gjerninger.
Vi vil be individuelt og når vi er samlet som gruppe. Taushetsplikt er en selvfølge.

Jomfru Maria var selv en mor og hadde sikkert de samme tanker og bekymringer som alle blivende mødre har. Det er derfor naturlig for oss å be for det ufødte barnet og dets familie.

Er du/dere interessert i at vi skal gjøre dette, send en mail til legmaristene ved annika.gyldenas@gmail.com  med navn og tidspunkt for fødsel.
 

tirsdag 18. oktober 2016

Polsk leksehjelp


W poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00 Polsk Leksehjelp (przy norweskim Caritasie) zaprasza dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej na pomoc w lekcjach. Zajęcia odbywają się w Mariagården, Akersveien 16C. Dzieci ze szkoły podstawowej (klasy od 1 do 7) zapraszamy z rodzicami. Prosimy o zabieranie ze sobą podręczników z przedmiotów, z których potrzebna jest pomoc.