torsdag 21. september 2017

FELLESKAPET SANT’EGIDIO

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer alle interesserte til kveldsbønn tirsdag den 26. september kl. 1845 i St. Joseph kirke.                
Hovedtemaet er «Pilegrim» - inspirert av pave Frans ensyklika Evangeliets Glede. Vi samles etterpå til refleksjon og samtale i Mariagården, hvor vi også planlegger aktiviteter. Sant’Egidio-fellesskapet er bygd på bønn, evangelisering og hand
ling rettet mot de fattige. Velkommen!

FEM STEINER FOR FATIMA

Fem steiner for Fatima er en møteplass mellom oss lekfolk som ønsker å gå nærmere Jesus hver dag, og ønsker å følge rådene Maria har gitt oss i sine åpenbaringer, bl. a. i Fatima. Neste møte blir onsdag 27. september kl 19.00 i barnerommet på menighetssalen.  For mer informasjon ta kontakt med
Pål de Vibe tlf. 450 02 626 eller e-post pal.de.vibe@gmail.com.
Alle er hjertelig velkommen!

EKTESKAPSKURS

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte skal fullføre et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
For mer informasjon og registrering benytt følgende lenke: http://www.stolavmenighet.info/ekteskapskurs

Datoene:
Kurs A: 26/9; 10/10; 24/10* og 7/11.            
Kurs B: 16/1; 30/1; 13/2* og 27/2.
Kurs C: 6/3; 20/3; 3/4* og 17/4

*: 3. kurskveld med omvisning i St. Olav kl 18.45, før kurskvelden.
Sted: «Ungdomslokalet», Akersveien 5. (under trappen opp til bispekontoret).                            
Tid: kl.19.30 til 21.30.
Pris: 500 kr per par.

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego 25. Niedziela Zwykła – 24.09.2017

1. Msze święte w języku polskim w każdą niedzielę o godz.: 8:00, 14:30, 16:00.
Ponadto msze św. po polsku odprawiana są w piątki i soboty o godz. 19:00. W piątki po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

2. Msze św. po norwesku od poniedziałku do piątku o godz.: 8:00, 11:00, 18:00.

3. W dalszym ciągu zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci na katechezy. Kolejne spotkanie 14- ego października

4. Spotkania Odnowy w Duchu Świętym „Logos” w środę o 19:00 w sali Mariagården.

5. 21.09.17 w czwartek w parafii Św. Hallvarda o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie mężczyzn Św. Józefa, którzy na to spotkanie zapraszają.

6. Biblioteka parafialna z księgozbiorem polskim jest czynna w niedzielę po mszy św.  o godz. 14:30 do godz. 18:00.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

8. Zachęcamy do rejestrowania swojej przynależności do Kościoła Katolickiego. Formularze z tyłu kościoła obok polskich śpiewników.

Velkommen til nylansering av Frans av Assisis skrifter

I samarbeid med fransiskanerne og legfransiskanerne inviterer St. Olav Forlag til nylansering av Frans av Assisis skrifter. Arrangementet finner sted 3. oktober kl. 18.00 i St. Hallvard kirke og menighetssal.

– Frans av Assisis skrifter utkom første gang i 1982. Til savn for mange har boken i en årrekke vært utsolgt fra forlaget og dermed ikke å få kjøpt i bokhandelen. Nå foreligger imidlertid skriftene i en ny, lettere tilgjengelig utgave i moderne design, sier forlagssjef Kristine Dingstad.

Det finnes mange biografier om den hellige Frans av Assisi (1182–1226), også flere på norsk. Men den som ikke vil se Frans med en biografs eller essayists øyne, men selv stå øye til øye med ham, må lese hans egne tekster. I all sin ydmykhet var den fattige Frans av Assisi overbevist om at Herren lot ham si og skrive ned ord som gir ånd og liv.

I boken finner vi Frans’ ordensregler i flere utgaver, brev og formaninger til en rekke personer, bønner og lovprisninger. Denne skriftsamlingen fra ordensgrunnleggeren, mystikeren og tiggermunken fra Assisi er rammet inn av en nyskrevet innføring i fransiskansk spiritualitet ved fransiskanerpater Hallvard Thomas Hole.

Kveldens program

Kl. 18.00 Messe
Kl. 18.45 Frans-aften

Hallvard T. Hole OFM: Frans' skrifter og spiritualitet
Stein-Morten Omre: Frans' brev til de troende
Kort om legfransiskanerne i Norge
Kvelden avsluttes med Transitus (vigilien til Frans' minnedag 4. oktober)
Enkel servering. Det blir anledning til å kjøpe boken.

tirsdag 19. september 2017

lørdag 16. september 2017

To nye prester

Tirsdag 29. august hadde vi gleden av å kunne ønske p. Piotr Śledź og p. Anthony Erragudi velkommen til Norge, og til St. Olav menighet hvor de i første omgang skal konsentrere seg om sjelesorg på polsk. De nye prestene tilhører misjonskongregasjonen Societas Verbi Divini, på engelsk
kalt Society of the Divine Word, og på norsk verbitter. De skal i første omgang konsentrere seg om å lære norsk. Begge snakker godt engelsk, så vær ikke redde for å hilse på dem når dere ser dem!

torsdag 14. september 2017

SUPPE OG VENNSKAP

SUPPE OG VENNSKAP
Suppe og Vennskap er et karitativt initiativ av St. Olav menighet. Vi er en gruppe katolikker som samles til å dele «vennskap i en kopp suppe». Vi går ut på gaten og tilbyr varm mat til narkomane og trengende som vi lager på menighetens kjøkken. Dette er en stor opplevelse og vi inviterer dere til å bli med.

Brød som multipliseres
-Vi lager god suppe fra bunnen av. I tillegg gir vi brød, te og kaffe og
kanskje noe ekstra (frukt eller sjokolade).
-Vi prøver å gi mat til 25-30 personer hver gang.
Økonomi: Vi finansierer med penger fra givere som vil hjelpe.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?
HVORDAN KAN DU HJELPE?
1. Kjøpe matvarer
Vi kjøper råvarene til suppen samme dag kl. 14.30
2. Kjøkkenhjelp
Fra 15.00-18.00. Du kan komme når som helst i dette tidsrommet.
3. Vi går ut kl. 18.00
De frivillige serverer suppe, brød, te, kaffe, saft og eventuelt frukt eller søtt hvis vi har. Vi prater litt, har godt humør og hygger oss. Vi passer på å holde orden og kaste alt avfall.
4. Rengjøring
Du kan også hjelpe til med rengjøring og opprydning i kjøkkenet før vi går ut og etter at vi kommer tilbake.
5. Bønn
Vi ber for prosjektet, for de frivillige og de som tar imot suppen.
6. Donasjoner
Du kan donere mat, plastbestikk, servietter, pappkrus og beholdere til suppen. Du kan også donere penger; spør hvis du vil vite om økonomien vår

TA KONTAKT MED OSS
Du kan sende en e-post til Florsantamaria79@gmail.com eller SMS/ ring +4746881534
Tusen hjertelig takk 😊

SUPPE OG VENNSKAP - WHAT IS THIS?

Soup and Friendship, is a project from the charity department of St. Olav parish in Oslo. We are a group of Catholics who gather to offer “a cup of friendship” in the figure of soup. Non-Catholics are welcome to join too. We aim to serve mainly drug users we find in the streets but also any other who is in need.

Bread which multiplies
We make soup from scratch with nutritious ingredients. We also offer beverages such as coffee or tea, bread and some extras like fruit or sweets. We normally attend between twenty and thirty people every time.

Economy
We finance this activity with private funds.

How can you volunteer?
To those who would like to offer voluntary help, there is no such thing as little so every help counts big! So here it’s a list with the tasks that can be done:
1. Shopping groceries. We buy vegetables the same day
2. Kitchen help from 15:00 to 17:30 Here you can show up in that period
3. Clean the kitchen after or during preparing the soup.
4. Going out from 18:00 to 20:00
(this varies sometimes we finish before or after but no later than 20:00 mainly in winter to give chance to reach more people). The volunteers help serving. It is fun, people chat a little and we do the job smiling and in good mood. We watch for the ambiance to be clean and we care about the littering.
5. Back to Kitchen.
You can meet in the way and you help to carry the stuff, as we bring the rests back to the church establishment, and leave everything in place for next time.
6. Donations
-You can donate food.
-You can donate spoons, napkins, paper cups and containers
-You can donate money
For more details or interest, you can send an email to florsantamaria79@gmail.com or call me at 46881534

...For He stands at the right hand of the needy, to save their lives from those who would condemn them” psalm 109, 31.

INTERNATIONAL ROSARY FOR PEACE

Join the International Rosary for Peace 
at St. Olav Cathedral, 
Saturday September 23th. at 03.00 pm.

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego 24. Niedziela Zwykła – 17.09.2017

1. Msze święte w języku polskim w każdą niedzielę o godz.: 8:00, 14:30, 16:00.
Ponadto msze św. po polsku odprawiana są w piątki i soboty o godz. 19:00. W piątki po spowiedzi adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

2. Msze św. po norwesku od poniedziałku do piątku o godz.: 8:00, 11:00, 18:00.

3. Dzisiaj 17.09.2017 podczas mszy o godz. 16:00 celebrować będziemy jubileusz 300 koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Poświęcone zostaną również pamiątkowy obraz Matki Bożej i sztandar. Serdecznie wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. Po mszy poczęstunek.

4. W dalszym ciągu zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci na katechezy.

5. Spotkania Odnowy w Duchu Świętym „Logos” w środę o 19:00 w sali Mariagården.

6. Biblioteka parafialna z księgozbiorem polskim jest czynna w niedzielę po mszy św.  o godz. 14:30 do godz. 18:00.

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej.

8. Zachęcamy do rejestrowania swojej przynależności do Kościoła Katolickiego. Formularze z tyłu kościoła obok polskich śpiewników.

Katolsk grovbrød – åndelig næring for sultne sjeler

St. Olav domkirkemenighet serverer «Katolsk grovbrød» til alle som måtte være sultne på åndelig føde. Gjennom oppbyggelige samvær, foredrag og samtale ønsker vi å gi katolikker som ikke-katolikker, troende, tvilende og søkende dypere kunnskap om troen og næring til troslivet. 

Høstens program

Onsdag 27. september
Førsteam. em. Jan Schumacher:
«Mitt hjerte er urolig…».
Den hl. Augustin og vi

Onsdag 11. oktober
Prof. em. Bernt T Oftestad:
«Det klareste evangelium» – troen, nåden og frelsen.
Katolske perspektiver på reformasjonen

Onsdag 25. oktober
Sr. Anne-Lise Strøm:
Kirkens hjelp til et liv i bønn

Onsdag 8. november
Domkantor Vegar Sandholt og domorganist Otto Christian Odland:
«Til Guds ære og sjelens fornyelse».
Om Bachs orgelmusikk

Onsdag 22. november
P. Ole Martin Stamnestrø:
De siste ting – død, dom, himmel og helvete

Praktisk:
Samværene begynner kl 19.00.
Dørene åpnes for enkel servering fra kl 18.30.

Sted: Menighetssalen, Akersvn 5 ved St. Olav kirke, Oslo.

Det er mulig først å delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.
Samværet onsdag 8. november etterfølges av en kortere orgelkonsert i kirken.

søndag 10. september 2017

TROSKURS

Troskurs starter opp igjen tirsdag 12. september kl. 18:45.
Kurset er beregnet på de som vil fordype seg i den katolske tro med          henblikk på å bli  tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskapet.

Meld deg på HERTroskurs høsten 2017
Troskurset er et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg i katolsk tro og praksis, og det er særlig utformet for ikke-katolikker som vurderer å konvertere til Den katolske kirke.
Sted: Akersveien 5 (Menighetssalen)
Tid: 18.45 – ca. 20.45 (etter kveldsmessen i St. Olav kl. 18.00)
Kursansvarlig: p. Pål Bratbak

Program
12. september: Introduksjon av kurset, menigheten, kirkerommet og messen
26. september: Skapelsen og katolsk menneskesyn
10. oktober: Forholdet mellom tro og vitenskap v/ sr. Katarina Pajchel.
24. oktober: Trosbekjennelsen
14. november: Guds åpenbaring - Skrift og Tradisjon.
28. november: Troen som en gave fra Gud, og menneskets svar til Guds åpenbaring.
12. desember: Det moralske liv som en tilslutning til Guds åpenbaring.

Italiensk messe


Katolsk tro og liv

Katolsk tro og liv. Innføringskurs i troen. Kurset går over et helt år gjennom to semestre.
Oppstart: Mandag 4. sept.
Når: Mandager kl. 19.30.
Hvor: Dominikanernes foredragssal. Neuberggata 15.
For hvem: Kurset vil passe for «begynnere», for katolikker som vil fordype og ajourføre kunnskapene, og for debattanter som vil vite hva katolikker sier om sin tro.
Kursholdere: Dominikanere og dominikanerinner.
Fri adgang uten forpliktelser, ingen påmelding.

Detaljert program høst 2017
Man. 4. sep: Innledning: «Naturlig åpenbaring.» Den jødisk-kristne
åpenbaring. Gamle Testamente, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 11. sep: Den nye pakt – Jesus Kristus – Det Nye Testamente, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 18. sep: Skrift og Tradisjon, Læreutvikling, Konsilene v. fr. Arne Fjeld.
Man. 25. sep: Sakramentene: Dåp og konfirmasjon, v. fr. Haavar Simon Nilsen.
Man. 2. okt: Ikke foredrag.
Man. 9. okt: Messen, Nattverden, v. fr. Arne Fjeld.
Man. 16. okt: Botens sakramente, sykesalving v. fr. Arne Fjeld.
Man. 23. okt: Ikke foredrag.
Man. 30. okt: Ekteskapet, annulering, «gender», v. fr. Arne Fjeld.
Man. 6. nov: Enhetsbestrebelser, Martin Luther. Forhold til ikke-kristne religioner. v. Sr. Else-Britt Nilsen.
Man. 13. nov: Legfolkets plass i Kirken, Kirken som organisasjon,
Vatikanet, menighetene, v. sr. Mette Andresen.
Man. 20. nov: Prestevielsen, apostolisk suksesjon, kvinnelige diakoner? v. fr. Arne Fjeld.
Man. 27. nov: Etikk: vern om livet, euthanasi. Krig og fred, v. fr. Haavar Simon Nilsen.
Man. 4. des: Maria og helgnene, v. fr. Arne Fjeld.

Med forbehold om endringer.

fredag 8. september 2017

MESSE FOR KONFIRMANTER

MESSE FOR
KONFIRMANTER
Biskop Bernt Eidsvig feirer messe
torsdag 19. oktober i St. Hallvard kirke
De 3 Oslo-menighetene
ønsker alle konfirmanter i 8. og 9. klasse
 (gjerne med familie),
hjertelig velkommen til messe.
Det blir sosialt opplegg
for konfirmantene
og en ypperlig måte å møtes
på tvers av menigheter.

Social information meeting for au pairs

Welcome to the first social information meeting for au pairs held by Caritas au pair-center. We will give you information about the au pair arrangement (rights and duties), you will meet other au pairs and we will share stories about being an au pair in Norway. We will serve a light, free lunch.
It's okay to leave early if you can't attend the whole meeting. Hope to see you there!

When: 21. september 12:00 - 14:00
Where: Storgata 38, 0182 Oslo, Norway
Invitation

torsdag 7. september 2017

EKTESKAPSKURS

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg delta et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
Datoene:  Kurs A: 26/9; 10/10; 24/10 og 7/11.
Sted: «Ungdomslokalet», Akersveien 5                              
Tid: kl.19.30 til 21.30.
Pris: 500 kr per par

onsdag 6. september 2017

Sant’Egidio-fellesskapet

Sant’Egidio er et katolsk felleskap av legfolk, som tar Kirkens forkynnelse og Jesu ord på konkret alvor. Grunnlaget er bønn og bibellesning – utgangspunkt for alle aktiviteter.

Å forkynne Evangeliet og bøte på mangler i dette liv er kjernen i bevegelsens virke. Særlig viktig er fortellingen om at det vi gjør for Herrens minste søsken, gjør vi for ham. Og man fremhever disse minstes menneskelige verdighet. Ungdommene som startet bevegelsen i Roma i 1960-årene, begynte med å undervise slumområdenes barn. Etterhvert omfatter aktiviteten også fengselsinnsatte, romfolk, flyktninger, ensomme, kamp mot rus og aids …

Sant’Egidios nære forhold til verdens fattige har vist at krig er fattigdommens opphav. Derfor har bevegelsen gjort konkret innsats for fred, bl.a. i Afrika. Sant’Egidio motarbeider fremmedfiendtlighet. I en verden som setter grenser, holder noen utenfor, som understreker kulturelle og nasjonale forskjeller, er det viktig å vitne om skapningens enhet. Vi må forme en felles, god fremtid – ikke bare for kristne, men for alle mennesker. Fellesskapet er imot dødsstraff, som er brudd på menneskerettighetene. Dødsstraff fornedrer samfunnet til samme plan som morderen, og brukes ofte til politisk og religiøs undertrykkelse.

Sant’Egidio finnes i 70 land og har ca. 50 000 medlemmer, også et lite fellesskap i Oslo, som møtes til bønn, lesning og refleksjon. Oslo-fellesskapets virke har til nå i hovedsak dreiet seg om å besøke enslige og å dele mat og samtale med rusmisbrukere og uteliggere. For dem som vil vite mer om Fellesskapet Sant’Egidio, kan anbefales www.santegidio.org og Andrea Riccardi and the Community of Sant’Egidio: The Sant’Egidio Book of Prayer.

Ungdomsmesse på vietnamesisk


Møte for konvertitter


GRUKK er en gruppe for konvertitter i Oslo. Vi starter høsten med en samling for alle som er nye (hvor ny bestemmer du...) i den katolske kirken og ønsker å treffe andre i samme situasjon. Folk har forskjellig trosbakgrunn, men mange spørsmål kan dukke opp for en som er ny i kirken. Ønsker du å finne et fellesskap, få info om hva som rører seg i St. Olav og andre menigheter, og finner svar på spørsmål om tro, katolsk praksis, menighetsliv m.m. så bli med!

Vi møtes første og tredje torsdag i måneden på galleriet (opp trappen i menighetsalen).
Følg med på grukk-siden for eventuelle endringer.

Velkommen!

lørdag 2. september 2017

fredag 1. september 2017

Kan du hjelpe oss av og til?

I en stor og sammensatt menighet som vår er vi avhengige av mange frivillige til små og store oppgaver. Av og til trenger vi noen til å bake kaker, andre ganger trenger vi lærere til katekesen, en som kan spille piano, eller noen som kan hjelpe oss med kontorarbeid, eller med layout til en plakat eller et hefte, eller lage mat til et større arrangement. Oppgavene er mange og varierte, men vi vet ikke alltid hvem vi kan spørre.

Derfor går vi nå i gang med å lage et ressurskart så vi vet hvem vi kan kontakte når vi trenger hjelp. Så, om du kan tenke deg å bidra av og til når du har tid og anledning kan du registrere deg her på dette skjemaet.
Nevn kort hva du kan tenke deg å gjøre og angi hvor ofte du tror du har mulighet (det kan like gjerne være én gang i året som én gang uken).

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Orgelkonserter høsten 2017


tirsdag 29. august 2017

Norsk- og arbeidskurs for polskspråklige / Roboczy norweski dla osób polskojęzycznych

Kursinfo: På kurset vil du lære mer om norsk arbeidsliv. Du vil også lære nyttige ord og uttrykk som brukes på arbeidsplassen. Kurset er ledet av en tospråklig instruktør (norsk-polsk), men det er viktig at du kan litt norsk fra før.

Informacja o kursie: Na kursie nauczysz się o norweskim rynku pracy. Nauczysz się rownież praktycznych słów i wyrażeń używanych w miejscu pracy. Kurs jest prowadzony przez dwujęzycznego instruktora (polsko-norweskiego), ale ważne jest, abyś znał/znała podstawy norweskiego.

Adresse / adres: Caritas Ressurssenter, Storgata 38
Første kursdag / pierwsze spotkanie: 07.09.17
Tidspunkt / godz: torsdager kl. 14.00-16.00 / Czwartki godz. 14-16.00
Varighet / czas trwania: 10 uker / 10 tygodni
Pris / cena: 400,- kr
Ta kontakt med Caritas ressurssenter ved spørsmål /
Prosimy o kontakt z Caritasem w wypadku pytań
Mer informasjon finner du her.

lørdag 26. august 2017

torsdag 24. august 2017

Samtalemøter med Maristene

Maristene har samtalemøter hver måned (24.aug.,  28.sept., 26.okt., 30.nov.) etter kveldsmessen kl.1800 i St Olav, for alle som ønsker det. Vi samles utenfor kirken og går til Akersvn. 16. Vi bruker «Bønn for en ny kirke» som grunnlag. Vi anbefaler også p.Rory sine Mariatanker for måneden på maristenes hjemmeside. Han foreslår noen tanker om månedens fester sett i lys av maristenes spiritualitet.

Lørdagsseminar med Wolfgang Plagge

ÅPENT LØRDAGSSEMINAR
28. oktober 2017   kl.11 -  15
hos St Josephsøstrene, Grefsen
Gladsvei 23 (ta trikk nr.11)

Legmaristene har innbudt
Wolfgang Plagge
til å innlede om
«MARIAS LOVSANG
og Kirkens sang om henne»
i lys av Pave Frans’ valg av ‘Maria som vårt forbilde som tema for Verdens Ungdomsdag i Panama, 2019

Vi begynner og avslutter med de korte tidebønnene,
         TERS kl.11 og NON kl.14   
Deretter en enkel lunsj.

KONTINGENT (for å dekke bevertning) kr.150,-
PÅMELDING (for å beregne frukt, kaffe, og lunsj mm)
          senest tirsdag den 24.okt til Annefi Torp 41256888 eller  annefi.torp@gmail.com

TROSKURS I ST. DOMINIKUS

«Katolsk tro og liv», ved dominikanerinner og dominikanere, mandag 4. sept kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, og hver mandag, 
unntatt 2. og 23. oktober. 
Fri adgang, ingen påmelding.

Retretter med Opus Dei høsten 2017 - Recollections with Opus Dei

Retrett for menn fredag den 25.08 kl. 17.00 i Akersveien 12
Retrett for kvinner på lørdag den 26.08 kl. 11 i Akersveien 12

Datoer for høsten 2017
Retretter for menn fredager kl. 17 i Akersveien 12
25. august
15. september
20. oktober
17. november
15. desember

Retretter for kvinner kl. 11 i St. Joseph kirke
26. august (obs! Akersveien 12)
16. september
21. oktober
18. november
16. desember

p. Richard Hayward vil være tilgjengelig for skriftemål.
fr. Richard Hayward will be there for confessions.

torsdag 10. august 2017

Velkommen til ordinasjon!


FREDAGSLUNSJ

Alle er hjertelig velkommen til et varmt og hyggelig måltid hver fredag etter messen kl. 11:00 i Mariagården, Akersvn. 16 C. 
Maten er gratis men vi lodder ut premier for å dekke utgiftene. Alle er hjertelig velkommen!

Thao slutter


Norwegian courses


Curso de noruego para hispanohablantes


Kursy norweskiego dla Polakow


torsdag 3. august 2017

Ny barne- og ungdomsarbeider

Mathias Ledum begynner 1. august som barne- og ungdomsarbeider i menigheten. Mathias har siden høsten 2016 vært vikarierende katekesekoordinator mens Thao var i fødselspermisjon.

Mathias kommer fra Tretten i Gudbrandsdalen, og har i mange år vært aktiv som ministrant, kateket, og generelt i barne- og ungdomsarbeidet, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg til jobben i menigheten tar han internasjonale studier ved Universitetet i Oslo, og er leder for karitativt utvalg i Norges Unge Katolikker.

Ny katekesekoordinator


Khoa Danh Le begynner 1. august som katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i ca. 50% stilling. Han tar over jobben etter Thao Phuong Huynček som har vært ansatt i menigheten siden høsten 2010, først som barne- og ungdomskonsulent, og så som katekesekoordinator.

Khoa er født i Oslo. Han har i mange år vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet og katekesen i regi av Det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo. Det siste året har han vært stipendiat ved Rønningen folkehøyskole. Khoa driver også med musikk, og han jobber som kampsportsinstruktør.

onsdag 2. august 2017

Polske prester

P. Wojciech Knutelski er med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som kapellan i St. Olav menighet i Oslo, og fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Paul menighet i Bergen, med ansvar for polsk sjelesorg.

P. Marcin Zych fra bispedømmet Kalisz i Polen skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal han lære språket og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Olav menighet i Oslo.

P. Anthony Erragudi SVD og p. Piotr Śledź SVD skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal de lære seg norsk og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Olav menighet i Oslo.