fredag 23. juni 2017

Konsert med niemaGOtu og Jakub Blycharz


Det polske bandet «niemaGOtu» og Jakub Blycharz, som skrev og spilte hymnen til Verdensungdomsdagene i Kraków 2016 kommer til Norge for å holde konserter. De skal spille sanger bl.a. fra sin nyeste plate. Lørdag 24. juni, etter messen kl. 19.00, i St. Olav domkirke.

Marias opptagelse til himmelen

Lørdag 19. august går vi i prosesjon til ære for Jomfru Maria sammen med St. Johannes og St. Hallvard menighetene. 

Vi starter fredag 18. august med en vigiliemesse i  St. Johannes kirke i Bredtvet kl. 18.00, etterfulgt av grilling og samvær. 
Les mer.

Lørdag 19. møtes vi i St Hallvard kl. 16.00. 
Vi avslutter prosesjonen med en høytidelig messe kl. 18.00 i St. Olav domkirke. Les mer.


Olsokfeiring i St. Olav menighet

29. juli er festdagen for Den hellige Olav, Norges evige konge, og vår menighets skytshelgen. 
Dagen feires med høymesse kl. 18.00 med påfølgende grillfest. 
Menigheten stiller med grill, og du tar med mat og drikke! 
Ta gjerne med litt ekstra mat som kan deles.

Orgelkonsert

Tirsdag 4. juli kl.11:30 er det orgelkonsert 
i St. Olav domkirke
ved Domorganist Otto Christian Odland. 
Gratis adgang. 
Kollekt til St Olav domkirkes orgelfond.


MESSETIDER I SOMMER

I sommer blir det litt færre messer enn ellers i året.
F.o.m. 26. juni messen kl. 08.00 på hverdagen innstilles for sommeren. 
F.o.m. 18. juni til 15. juli ingen messe på vietnamesisk kl. 09.00 på lørdager.
F.o.m. 25. juni til 27. august er det ikke polsk messe kl. 16.00.
Ingen studentmesser på engelsk i St. Joseph kirke kl. 18.00 i hele juli.

Fullstendig avlat i Fatimajubileet


KATEKESEINNMELDING 2017-2018

St. Olav menighetskatekese starter opp søndag 10. september! 
Alle barn i skolealderen 2. til 8. klasse inviteres til å delta i katekesen. 
Forberedelser til førstekommunion og konfirmasjon strekker seg over to år. Barn som skal motta førstekommunion, skal delta i 2. og 3. klasse. 

Konfirmanter begynner forberedelsene i 8.klasse, som foregår samtidig med katekesen på søndager. Det siste forberedelsesåret er i 9.klasse. 

Alle familier med barn i katekesealder som er bosatt i St. Olav domkirke
menighet vil motta informasjonsbrev i løpet av juli/august.

Registreringen er nå åpen og kan gjøres her: 
www.stolavmenighet.info - "Katekese"

TROSKURS

Troskurs starter opp igjen tirsdag 12. september kl. 18:45.
Kurset er beregnet på de som vil fordype seg i den katolske tro med          henblikk på å bli  tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskapet. 
Interesserte kan ta kontakt med menighetskontoret.


torsdag 22. juni 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – 12 NIEDZIELA ZWYKLA - 25.06.2017

1. Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem.Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie i zapieramy się Go przez grzech. Przeprośmy Boga za nasze winy, aby ta ofiara przyniosła nam umocnienie w wierze i w przeciwnościach, jakie przynosi nam życie.

tirsdag 20. juni 2017

lørdag 17. juni 2017

fredag 16. juni 2017

Messer på Nesodden og Holmlia i sommer


Kardinalvigsel på TV

Biskop Anders Arborelius kreeres til kardinal ved konsistoriet den 28. juni. Dagen etter, den 29. juni, feirer paven messe med de nye kardinalene i Peterskirken.
Det blir anledning til å følge begge begivenhetene via overføringer på Youtube og SVT.

Konsistoriet den 28 juni - når biskop Anders Arborelius OCD formelt blir kreert kardinal – kan følges på Youtube via Centro Televisivo Vaticano. Konsistoriet begynner klokken 16:00.

Den 29. juni, høytidsdagen for apostelfyrstene Peter og Paulus, sendes messen med paven og de nye kardinalene i Peterskirken direkte på svensk fjernsyn, SVT 1 med start kl. 09:30.

– Norden har gjennom historien aldri hatt en kardinal, ikke engang i middelalderen. At Norden, som knapt er kjent i den katolske verden, nå får en spesiell tilstedeværelse i den universelle kirke, er en viktig hendelse, sier Arborelius.

Sindre-Jacob blir økonom i OKB

Sindre-Jacob Bostad er med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til økonom i Oslo katolske bispedømme i et åremål på fem år.

Bostad har siden desember 2016 vært fungerende økonom i en deltidsstilling i OKB, men går nå inn i en full stilling fra nyttår. Økonom-funksjonen i et bispedømme er definert og forankret i Kirkeretten. Økonomen er den som «forvalter bispedømmets verdier og foretar utbetalinger».

Sindre kjenner allerede kirken godt som diakon, han kjenner OKB sentralt og kjenner menighetslivet, sier biskop Bernt Eidsvig.

Sindre-Jacob Bostad (64) er utdannet jurist og har i mange år vært partner og daglig leder i advokatfirmaet Plougmann Vingtoft. Han har solid erfaring i ledelse, budsjettarbeid og økonomistyring fra en rekke ulike firmaer, og har også innehatt en rekke styreverv.

Mange kjenner ham som permanent diakon i St. Olav. Bostad ble diakonviet av biskop Eidsvig i januar 2012. Han har studert filosofi og katolsk teologi i Frankrike og Norge. Han er medlem av OKBs Fagetiske råd og har vært koordinator for Missio Norge siden 2014. Han vil også fra nyttår være «husadvokat» for OKB, som primært vil innebære å koordinere alt juridisk arbeid.

Åremålet til OKBs nåværende økonom utløper den 31. desember i år.

tirsdag 13. juni 2017

GRUKK sommerfest

Det blir sammenkomst i Eilert Sundts gate 2,
torsdag 29. juni kl 1900!
Det blir pølser, lomper, potetsalat og sprøstekt løk!
Vennligst ta med det dere vil av drikke selv :)
Alkohol er tillatt :)
Adresse: Eilert Sundts gate 2
19-trikken til Briskeby
Telefon: 004746877582

GRUKK (Gruppe for katolske konvertitter) er for deg som har konvertert til den katolske tro (eller er døpt som voksen) og ønsker et fellesskap der du kan utdype troen og få hjelp til å praktisere det du har lært på troskurset. Vi er et fellesskap av konvertitter fra alle de katolske menighetene i Oslo. Velkommen!

Kristmenn


mandag 12. juni 2017

Taizebønn i Sofienberg kirke høsten 2017

Velkommen til Taizebønn i Sofienberg kirke (Rathkes gate 18)
Første fredag i måneden kl. 20.00  (kirken er åpen fra 19:30)
- 1. september / 6. oktober / 3. november / 1. desember
- en meditativ stund
- å falle til ro, hvile, be, reflektere, synge eller bare være...
- kom, sett deg ned og hvil litt

Welcome to Taizé prayer in Sofienberg church (Rathkes gate 18)
First Fridays at 8 PM. (the church opens at 7.30pm)
- 1. september / 6. october / 3. november / 1. december
A time for meditation, peace, rest, prayer, reflection, song or just being.
Come, sit down, and rest a little.

torsdag 8. juni 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – Uroczystość Trójcy Świętej -11.06.2017

20171. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość.

mandag 5. juni 2017

Pinsefestival 2017

Sursum Corda synger under Pinsefestival i Oslo den 5. juni 2017.
Vi synger et sang fra TGD gruppen "Holy, Holy, Holy"

lørdag 3. juni 2017

Vi trenger flere søndagsskolelærere!

Er du glad i barn?
Er du også glad i å lære barn om troen?
Da tror vi at søndagsskolen er stedet for deg!

Vi trenger flere søndagsskolelærere, og håper at enhver som føler dette kallet vil melde seg til oss på st.olav.menighet@gmail.com allerede før sommeren.

Søndagsskolen tar sommerferie

Søndagsskole– eller ordets liturgi for barna- under høymesse på søndager tar sommerferie! Siste gang er 11. juni og den starter igjen i midten av august.

Norskkurset trenger lærere!

Er du pensjonist eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på 10-12 torsdager til høsten? Vi gir deg kursmateriell og veiledning! Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa ulike niva er for arbeidsinnvandre som ikke har råd til å betale for kurs. Disse språkkursene er viktige for å gi arbeidsinnvandrere et redskap for å fungere godt i Norge, både i forhold til arbeidet og for deres egen integrering i samfunnet. Dessuten er dette en god og viktig arena for å bli kjent med andre mennesker i samme situasjon og få et nettverk.
Interessert? kontakt Isabel Hillestad: isabel.hillestad@katolsk.no

tirsdag 30. mai 2017

Har du lyst til å skrive i Q eller Arken?

Har du skrivespire i magen? Få skrivetrening i NUKs barne- og ungdomsblader. Vi trenger akkurat deg! Kontakt våre flinke redaktører for å få mer informasjon.

Prestevielse og diakonvielser

biskop Petro Kryk
Lørdag 26. august kl. 12 blir Josef Ottersen og Paul Opata diakonviet i St. Johannes kirke av biskop Bernt Eidsvig.

Diakon Myron Kuspys prestevies ved biskop Petro Kryk 
i St. Olav domkirke lørdag 2. september kl. 15. 

Kuspys feirer primissmesse (første messe) 
søndag 3. september kl. 14. 

Den tredje diakonvielsen av Nguyen Huu Thanh i St. Gudmund kirke vil bli offentliggjort senere.

Katekese på Katarinahjemmet

Søster Agnes underviser den gode hyrdes katekese
Nå kan barn mellom 3 og 6 år delta på katekese på Katarinahjemmet.
Katekesen – den gode hyrde-katekese – er basert på Maria Montessoris pedagogiske ideer om barns religiøse behov, og katekesen bygger på liturgien og Bibelen. Ansvarlig for katekesen er sr. Agnes Lalu som er utdannet Montessori-pedagog og som har lang erfaring som barnehagelærer.

Katekesen er lagt til søndag formiddag, kl. 10.30-12.30, to ganger per måned.

Informasjonsmøte om høstens katekese finner sted på Katarinahjemmet tirsdag 6. juni kl. 19.00. Møtet er åpent for alle interesserte, men fint om du melder din interesse til Katarianhjemmet, tlf. 23 21 54 10, eller du kan henvende deg til Agnes.Lalu@katolsk.no

mandag 29. mai 2017

Uwaga!!!

Po mszach świętych w języku polskim w zakrystii kościoła św. Olafa można za dobrowolną ofiarą nabyć płytę CD ze zdjęciama z bierzmowania polskiej grupy. Msze św. w jęz. polskim są w piątki i soboty o 19.00, w niedzielę o 8.00, 14.30 i 16.00.

lørdag 13. mai 2017

Objawienia w Fatimie

13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie, Maryja ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową oraz pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

W czasie ostatniego objawienia, które miało miejsce 13 października 1917 roku, Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową. Przybywa wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. Czytaj więcej

fredag 5. mai 2017

Bli arbeidslivsfadder!

VIL DU HJELPE EN INNVANDRER ELLER FLYKTNING TIL Å KOMME I JOBB? 

Meld deg opp som arbeidslivsfadder hos Caritas Norge! En frivillig med god kjennskap og tilknytning til norsk arbeidsliv som kan treffe en innvandrere eller flyktning ca. 1. gang i måneden for å snakke om jobbsøk og arbeidslivet. 
Du vil få opplæring av Caritas Norge og oppfølging underveis. Interessert? 
Ta kontakt med Lixian Cheng lixian@caritas / tlf 404 28 454

Sommerleirer med NUK 2017


torsdag 4. mai 2017

Caritas trenger frivillige aktivitetsledere for barn

Har du lyst til å gjøre hverdagen lysere for barn og unge i norske asylmottak? 

Caritas har fått støtte til å starte barneaktiviteter og trenger frivillige aktivitetsledere. Les mer

Kiedy wzbogacamy Kościół różnorodnymi tradycjami

26-go kwietnia w Oslo odbyło się otwarte spotkanie na temat poprawy komunikacji między Kościołem w Norwegii a polskojęzycznymi katolikami. To, że istnieje ogromna potrzeba poprawy komunikacji jest oczywiste. Potrzeba wzmocnienia wzajemnego zrozumienia jest rzeczą fundamentalną.

mandag 1. mai 2017

VI TRENGER LÆRERE!

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE TRENGER LÆRERE! 
Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs i ulike nivå er for arbeidsinnvandrer som ikke har råd til å betale for kurs. Er du pensjonist eller har du litt tid til overs? 
Kunne du tenke deg å avse 2 timer 10 torsdager om våren og om høsten? Vi gir deg alt materialet og veiledning! 
For mer informasjon kontakt Isabel.Hillestad@katolsk.no

St. Olav kirkeblad innfører (gratis) abonnement

St. Olav kirkeblad innfører (gratis) abonnement. Det vil si at du ikke lenger får det automatisk i posten, men må melde deg på ved å sende ditt navn og din adresse til bladet, som beskrevet under i den røde boksen. Bladet vil fortsatt være gratis, men du må si ifra hvis du ønsker å få det i posten.

* Bestill bladet i posten.
* Bladet kan også leses på nett.


torsdag 20. april 2017

Spekter festival

For første gang deltar katolske grupper på den kristne sommerfestivalen Spekter. Vi har fått en veldig god velkomstrabatt, så nå er det bare å hive seg med. Konseptet er at man enten reiser med en lokal gruppe eller melder seg på NUKs gruppe. Det er mye spennende å velge mellom, så programmet blir ganske fritt. Men vi bor samlet og kommer til å ha flere samlinger, inkludert katolsk messe, slik at det blir et reelt katolsk fellesskap «inni» det store fellesskapet på over 1500 kristne ungdom. I et tverrkirkelig fellesskap skal vi nyte sommeren og leve ut vår tro, kreativitet og engasjement. Mer...

Zapraszamy do udziału w ankiecie.


 Zachęcamy polaków do odpowiadania 
 na ankietę

Konsultasjon om kommunikasjon

Konsultasjon om bedret kommunikasjon med polsktalende katolikker – åpen 
Når: Onsdag 26. april fra kl. 19.00-21.00
Hvor: Menighetssalen i St Olav menighet, Akersveien
Møtet finner sted på polsk og norsk med oversettelse begge veier.
Te og kaffe serveres. Ingen påmelding.
En oppsummering fra møtet vil offentligjøres
på norsk og polsk.

Nettbasert undersøkelse på polsk 
Vi inviterer alle polsktalende katolikker til å delta i denne anonyme spørreundersøkelsen om ønsker og behov for ulike typer informasjon fra Kirken i Norge på polsk.
Svar her: http://katolik.no/

fredag 7. april 2017

Den stille uke og påske

Fordypning i påskens mysterium

Ny nuntius

Pave Frans har utnevnt erkebiskop James Patrick Green til ny apostolisk nuntius til Sverige og Island. Utnevnelsen til de øvrige nordiske land skjer trolig snart. Han etterfølger erkebiskop Henryk Josef Nowacki som gikk av som nuntius til de nordiske land tidligere i år.

Green er født i USA i 1950. Han ble presteviet for erkebispedømmet Philadelphia i 1976. Han har vært i diplomatisk tjeneste for Den hellige stol i Papua New Guinea, Korea, Nederland, Spania, Danmark og Taiwan, før han ble kalt til Roma i 2002.
Green ble utnevnt til titular-erkebiskop av Altinum i 2006 og ble kalt til apostolisk nuntius for Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat til Botswana. I 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius til Peru, der han har virket til nå.

En apostolisk nuntius er en embedsmann ved Den hellige stols diplomati og har samme rang som ambassadør. Han er akkreditert til en verdslig regjering og er også bindeleddet mellom Den hellige stol og Den katolske kirke i det eller de land han virker i.