torsdag 19. august 2010

English mass with bishop Broderick Pabillo

Hjelpebiskop Broderick Pabillo av erkebispedømmet Manila, Filippinene, besøker Norge i oktober og feirer i denne anledning pontifikalmesse på engelsk i St. Olav domkirke, Oslo, søndag 3. oktober 2010 kl. 18.00.

Pabillo ble utnevnt til hjelpebiskop av Manila den 25. mai 2006.

Troende med filippinsk bakgrunn er særskilt velkommen!

---

Bishop Broderick Pabillo from Manila
will celebrate English mass in St. Olav Church
Sunday 3rd October at 6 pm
Welcome!
..