onsdag 18. august 2010

Sr. Katarina Pajchel disputerer

Cand.scient. Katarina Pajchel ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

Prøveforelesning - The tale of the Cosmic Microwave Background Radiation
Tid og sted: 19. aug. 2010 10:15 (Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen)

Disputas: "Search for Supersymmetry in Multi-lepton final states with the ATLAS detector and Related Challe"
Tid og sted: 19. aug. 2010 13:15, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

..