tirsdag 17. august 2010

Velkommen, pater Khiem!

Vi får en ny (og rykende fersk) prest i menigheten, Nguyen Duc Khiem.
Han ble presteviet i Stavanger lørdag 14. august og starter nå som skoleprest ved St. Sunniva skole (⅔ stilling) og kapellan i St. Olav domkirkemenighet (⅓ stilling).
..
Vi ønsker Khiem velkommen til menigheten og lykke til som skoleprest og kapellan!