torsdag 20. mai 2010

Maria-prosesjon 14. august

St. Olav og St. Hallvard menigheter i Oslo arrangerer prosesjon på høytidsdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen (Assumptione B. Mariae Virgines) lørdag 14. august.

Prosesjonen starter presis kl 16.00 fra St. Hallvard kirke
og avsluttes med høytidelig messe i St. Olav domkirke kl 18.00.

Vi oppfordrer alle til å sette av dagen og være med i prosesjonen gjennom Oslos gater med faner, blomster, sang og bønn - med Den hellige Maria Guds Mor som leder oss i prosesjonen. Vi skal be og synge langsmed veien, så ta gjerne med rosenkrans, flagg, vimpler osv. og kle deg i nasjonaldrakt e.l. hvis du har.

I den katolske Kirke er det en trossannhet at da Marias liv her på jorden var slutt, tok Gud henne opp i himmelen med både sjel og legeme, hennes opptagelse. Denne trossannhet hevdes også alminnelig av kristne i de gamle østlige kirker.

Vennlig hilsen St. Olav og St. Hallvard menighet
..