tirsdag 9. desember 2008

St. Olav barne- og juniorkor


St. Olav domkirkes barne- og juniorkor 
inviterer til sin tradisjonelle 

JULEKONSERT

 - søndag 14. desember kl. 17.00 - 

i St. Josephs kirke 
Akersveien 6, Oslo.

Gratis inngang - men det tas opp kollekt til årets Adventsaksjon

St. Olav domkirkes barnekor
består av 
et aspirantkor fra 1.-3. klasse 
barnekor fra 4.-7. klasse 
juniorkor fra ungdomsskolealder

Årets julekonsert har overskrift 
"MENNESKE, FRYD DEG!"

VELKOMMEN 
til en frydefull førjulsstund med Juleevangeliet i ord og vakre barnestemmer!


ved Helge Landmark (organist) og Kristine Dingstad (dirigent)