lørdag 20. september 2008

Barnekor

Barnekoret har øvelse tirsdager fra kl. 16 i menighetssalen og mariagården

Koret er delt inn i ulike aldersgrupper.
Les mere på korets egen blogg

Mer info:
Kristine Dingstad 23 21 95 37
Helge Landmark 95 02 52 75
Karina Verpe 92 41 23 84