søndag 21. september 2008

Støtt kirken økonomisk!

"Vi er en fattig kirke i et rikt land", sier presten.

Den katolske kirke i Norge vokser, og behovene er store. Har du lyst til å støtte Oslos raskest voksende menighet, kan du gi i kollekt på søndag. Men gaver kan også gis med giro / nettbank / telegiro / avtalegiro. Ønsker du å gi på den måten, kan du registrer deg hos OKB og dermed få mulighet til å trekke fra inntil kr. 12.000 årlig på skatten. Les mer om ordningen her.

Last ned PDF-skjema eller fyll ut skjema på nett. Her kan du krysse av beløp og hva du ønsker at pengene skal gå til (menigheten, bispedømmet, kloster e.l. )
..
En ny og lettere måte å gi på finner du her: elektronisk betalingssystem 
Du kan også bruke skjema for avtalegiro

Har du spørsmål, send en mail tilkirkebidrag@katolsk.no eller ring 23219500.