søndag 21. september 2008

Be rosenkransen!


Rosenkransen er en bønn som har lange tradisjoner.
En forklaring til bruk av rosenkransen kan du lese her.
Eller du kan se det på video.
Les mer om det på rosenkransbloggen.
Hvis du vil lage din egen rosenkrans, kan du lære det hos Rosary Army.
Et offisielt dokument om rosenkrannsen finner du her.
Her kan du lære rosenkrans-bønnene på flere språk.
.
Rosenkransen kan bes alene eller sammen med andre. I St. Olav menighet bes rosenkransen i fellesskap på norsk i kirken hver fredag kl. 10.30 og engelsk i kirken søndag kl. 09 og kl. 17.30 før engelsk-messene og på spansk i ungdomslokalet hver mandag kl. 19-21. Kontaktperson er Graciela Miranda (22326494)
.