søndag 21. september 2008

Info om familieplanlegging

Finnes det brukervennlige metoder for naturlig familieplanlegging?

Oslo katolske bispedømmes familiesenter arrangerer informasjonskveld om naturlige familieplanleggingsmetoder
torsdag 16. oktober kl 18.00 i Mariagårdens storsal, Akersveien 16, Oslo.

Innledere:
Barbora Nentwichová, instruktør in den symptotermale metode
Gunhild Lovise Maudal, instruktør i PFC - Personlig FruktbarhetsComputer

Pga. enkel servering vil vi gjerne ha påmelding til
e-post: familie@katolsk.no