lørdag 20. september 2008

Seminar om å drive katolsk søndagsskole

Ordets liturgi for barn: Å legge til rette for et levende møte med Jesus Kristus

Oslo katolske bispedømme har nylig utgitt "Retningslinjer for Ordets liturgi for barn". Mange menigheter etablerer nå ordninger med "Ordets liturgi for barn", eller evangelieforklaring og søndagsskole som det også kalles.

Lørdag 15. november kl. 11 – 16.30.
Sted: Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo


”Messen er sentrum i hele Kirkens og i den enkelte troendes liv. Dette gjelder alle døpte, også barn. Deltagelse i messen er en sentral del av deres trosopplæring og vekst i troen.(…) Det er viktig at barn tidlig blir vant med å gå i messen og at de får en forståelse og opplevelse av hva messen handler om. Ordets liturgi for barn er en måte å delta i menighetens messe, på barnas egne premisser.”

Fra "Retningslinjer for Ordets liturgi for barn"

Hva er katolsk søndagsskole?
”Søndagsskolen” - eller ”Ordets liturgi for barn”, som det også kalles – er et tilbud til barn i alderen opp til 1. kommunion, der de får egen evangelieforklaring under Ordets liturgi i messen. For de yngste barna er tilbudet til dem og deres foreldre, mens de eldre barna er med alene. Det betyr at alle barna går ut av kirken sammen med en voksen når Ordets liturgi begynner. De får være med på et eget barneopplegg i tilknytning til dagens evangelietekst. Deretter kommer alle inn igjen i kirken og deltar i resten av Messen sammen med hele menigheten.

Vi vet at vanligvis er det fort gjort at små barn begynner å kjede seg i messen. Det er ikke så rart, messens språk blir vanskelig tilgjengelig for deres ører. Søndagsskolen er derfor et veldig godt tilbud til barna, som gir dem mulighet til åndelig utbytte av messen på deres egne premisser. Det er også et veldig viktig tilbud til småbarnsforeldre, som gjør det enklere for dem å gjennomføre sin og familiens messeplikt. Stadig flere katolske menigheter etablerer søndagsskole som et tilbud til barna under messen. De som driver evangelieforklaring er frivillige voksne i menigheten. Noen er foreldre selv, andre har ikke barn.

Seminaret passer for:
1 Deg som ikke driver med søndagsskole, men kanskje har lyst til å begynne med det.
2 Deg som ikke driver med søndagsskole, men har veldig lyst til å begynne med det.
3 Deg som driver med søndagsskole og ønsker å få ny input for hele kirkeåret.


Påmelding: Send en e-post til Det kateketiske senter, kateketisk.senter@katolsk.no, eller ring oss på telefon 23 21 95 50/1 (Kontortid 8.30-16.30 på hverdager)
Frist: 15. oktober (NB: Fristen er absolutt!)

Innhold:
1 ”Retningslinjer for Ordets liturgi for barn” som Oslo katolske bispedømme har gitt ut.
2 Presentasjon av det nye katolske søndagsskoleopplegget. Alle deltakere får utdelt et eksemplar av hele opplegget.
3 Drama- og fortellerteknikker for/med barn.
4 Lære noen ”nye” barnesanger fra ”Adoremus”.
(Det vil også bli mulighet til å kjøpe ”Adoremus” med rabatt.)
5 Erfaringsutveksling og gode tips om hvordan man kan starte opp, organisere og drive katolsk søndagsskole i sin menighet!


Velkommen!

- Kateketisk senter og NUKs Barneutvalg