søndag 30. november 2008

Adventsaksjonen 2008Kan du tenke deg å aldri ha opplevd fred? Kan du tenke deg at verken du eller foreldrene dine har levd i hjemlandet, hjembyen din i fredstid? Hvordan skal du da vite hva fred er? Hvordan skal du da kunne elske din neste, og hvordan skal du kunne elske din fiende?

I Colombia og på Sri Lanka har det vært borgerkriger i lang tid, 
i Colombia har det vært uro nesten sammenhengende siden 1947, 
mens det i Sri Lanka har vært borgerkrig siden midten av åttitallet. Borgerkrigene har tatt mange liv, men det som verre er unge har ikke fått oppleve hvordan det er å vokse opp i fredstid, og den tryggheten det gir dem.

Aksjonen er et samarbeid mellom NUK og Caritas Norge. Hensikten med å knytte et tema og et konkret Caritas prosjekt sammen er at vi skal få reflektere over årsakene til at så mange mennesker i verden lider. 
Økt forståelse og bevisstgjøring om globale sammenhenger er et viktig poeng i dette arbeidet. Pengene som samles inn går til et konkret prosjekt. Adventsaksjonens trosmessige forankring er helt grunnleggende for dette arbeidet i regi av Caritas og NUK. Det er som konsekvens av vårt kristne kall at vi som unge katolikker bør engasjere oss i denne typen arbeid.

Støtt Adventsaksjonen ved å sette penger på konto: 3000.16.91410