søndag 30. november 2008

1. søndag i advent!


Jesaja 64,3-7

3 Fra gammel tid har ingen hørt

– det er ikke kommet oss for øre,

og ingen har sett med sitt øye

noen annen gud enn deg

som kan gjøre slike ting

for dem som venter på ham.

4 Du møter dem som med glede gjør rett

og tenker på hvordan du går fram.

Men du ble harm, og vi syndet.

Slik har det alltid vært

– kan vi enda bli frelst?

5 Alle ble vi som urene;

selv våre rettferdige gjerninger

var som skittent tøy.

Vi ble alle som vissent løv

og ble ført bort av vinden

på grunn av våre misgjerninger.

6 Det er ingen som påkaller ditt navn

og ingen som tar seg sammen

for å holde fast ved deg.

For du har skjult ditt ansikt for oss

og gitt oss våre synder i vold.

7 Men, Herre, du er da vår far!

Vi er leire, og du har formet oss,

alle er vi et verk av din hånd.