lørdag 4. oktober 2008

Oktober er en Maria-måned

Måneden oktober er viet til Maria.
Derfor anbefaler Kirken at man ber rosenkransen 
hver dag denne måneden. 
Her er en liste over mysteriene i rosenkransen. 
Det er vanlig å fordele mysteriene 
på de forskjellige ukedagene.Gledens mysterier (mandager + lørdager)

Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)
Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)
Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)
Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)
Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)

Smertens mysterier (tirsdager + fredager)

Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)
Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)
Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)
Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)
Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)

Lysets mysterier (torsdager)

Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)
Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)
Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)
Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)
Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)

Herlighetens mysterier (onsdager + søndager)

Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)
Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)
Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)
Marias opptagelse i himmelen (Åp.12,1)
Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)

Mer om rosenkransen finner du her.