lørdag 4. oktober 2008

Hellige Frans av Assisi

Frans' minnedag er 4. oktober, og den er også avmerket på den norske primstaven. 
Hans attributt i kunsten er krusifiks, hodeskalle, jordkule, rikseple, sammenstyrtende hus, liljestav, lam eller ulv. 

Han avbildes ofte med stigmata. En av kunstnernes yndlingsscener er Frans som preker for fuglene. 
Andre favorittmotiver er når han kaster fra seg sine klær foran faren og gifter seg med fru Fattigdom, når han holder oppe en fallende kirke eller mens han kneler foran en krybbe. 
Han avbildes også sammen med Klara, Dominikus eller Jomfru Maria.

(fra katolsk.no/Per Einar Odden)