fredag 3. oktober 2008

Kallsmesse med St. Elisabethsøstrene

I dag 3. oktober kl. 18 er det kallsmesse med Elisabethsøstrene 
i St. Olav kirke. De inviterer til kirkekaffe i menighetslokalet etterpå, 
med presentasjon av seg og sitt virke. 

Moder Klara Wolff har bestemt vår spiritualitets grunnform. Hun var åpen for Guds kall, tok i mot Hans nådegave, var tro mot Hans oppdrag; hun var følsom for tidens nød og ville hjelpe hvor det var mest nødvendig. Dette danner fundamentet for den åndelige grunnholdning som utviklet seg. 

Som medlem av den hellige Frans av Assisis tredje orden, ga moder Klara vår kongregasjons spiritualitet et klart fransiskanske preg. Vår spiritualitet er kraftstrømmen som gir vårt kall og vår sendelse liv og næring, lys og retning