torsdag 2. oktober 2008

Oslo Unge Voksne

Onsdag 8. oktober kl. 19 er det møte i Unge Voksne i Ungdomslokalet ved kirken.
NUKs nye sangbok "Adoremus" blir presentert (og sunget...) av Kristine Dingstad.


Som vanlig er det messe kl. 18
og sakramentsandakt kl. 18.30