lørdag 4. oktober 2008

Unge Voksne - høst 2008

10. sept   Oppstartskveld
17. sept  
Filmkveld: Arn
24. sept  
Cafékveld

1. okt
Biskop Gerhard Schwenzers 70-årsdag!
8. okt  
Den nye sangboka, ved Kristine Dingstad
15. okt   
'Gravridderne' ved p. Arne Kirsebom
22. okt  
'Svar skyldig' ved Bjørn Are Davidsen
29. okt  
Vi får besøk av biskop Bernt Eidsvig

5. nov  
'Sekterisme og grupperinger i DKK' ved p. Arnfinn Haram
12. nov
Filmkveld: Catholics
19. nov  
Vi besøker Jødisk Museum  (møt 17.30 ved kirken!)
26. nov
Quizkveld!

3. des
 'Helgener; hva og hvor er nå er nå de?' ved p. Olav Müller
10. des   Juleavslutning!

Unge Voksne (ca. 20-35 år) møtes hver onsdag til messe i St. Olav kirke kl. 18. Kl. 18.30 har vi sakramentsandakt og møtet begynner kl. 19 i ungdomslokalet i rett ved kirken. Vi spiser middag, har et tema for kvelden og avslutter gjerne kvelden med en tur på kafé. 
Velkommen innom neste onsdag!

Spørsmål: Marit Steinum 41 69 52 72 / smoerblomsten_@hotmail.com