torsdag 3. august 2017

Ny katekesekoordinator


Khoa Danh Le begynner 1. august som katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i ca. 50% stilling. Han tar over jobben etter Thao Phuong Huynček som har vært ansatt i menigheten siden høsten 2010, først som barne- og ungdomskonsulent, og så som katekesekoordinator.

Khoa er født i Oslo. Han har i mange år vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet og katekesen i regi av Det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo. Det siste året har han vært stipendiat ved Rønningen folkehøyskole. Khoa driver også med musikk, og han jobber som kampsportsinstruktør.