torsdag 3. august 2017

Ny barne- og ungdomsarbeider

Mathias Ledum begynner 1. august som barne- og ungdomsarbeider i menigheten. Mathias har siden høsten 2016 vært vikarierende katekesekoordinator mens Thao var i fødselspermisjon.

Mathias kommer fra Tretten i Gudbrandsdalen, og har i mange år vært aktiv som ministrant, kateket, og generelt i barne- og ungdomsarbeidet, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg til jobben i menigheten tar han internasjonale studier ved Universitetet i Oslo, og er leder for karitativt utvalg i Norges Unge Katolikker.