onsdag 2. august 2017

Polske prester

P. Wojciech Knutelski er med virkning fra 1. august 2017 løst fra stillingen som kapellan i St. Olav menighet i Oslo, og fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Paul menighet i Bergen, med ansvar for polsk sjelesorg.

P. Marcin Zych fra bispedømmet Kalisz i Polen skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal han lære språket og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Olav menighet i Oslo.

P. Anthony Erragudi SVD og p. Piotr Śledź SVD skal komme til Norge 1. september 2017. I første omgang skal de lære seg norsk og forberede seg til å yte pastoralt arbeid i St. Olav menighet i Oslo.