fredag 16. juni 2017

Kardinalvigsel på TV

Biskop Anders Arborelius kreeres til kardinal ved konsistoriet den 28. juni. Dagen etter, den 29. juni, feirer paven messe med de nye kardinalene i Peterskirken.
Det blir anledning til å følge begge begivenhetene via overføringer på Youtube og SVT.

Konsistoriet den 28 juni - når biskop Anders Arborelius OCD formelt blir kreert kardinal – kan følges på Youtube via Centro Televisivo Vaticano. Konsistoriet begynner klokken 16:00.

Den 29. juni, høytidsdagen for apostelfyrstene Peter og Paulus, sendes messen med paven og de nye kardinalene i Peterskirken direkte på svensk fjernsyn, SVT 1 med start kl. 09:30.

– Norden har gjennom historien aldri hatt en kardinal, ikke engang i middelalderen. At Norden, som knapt er kjent i den katolske verden, nå får en spesiell tilstedeværelse i den universelle kirke, er en viktig hendelse, sier Arborelius.