fredag 23. juni 2017

KATEKESEINNMELDING 2017-2018

St. Olav menighetskatekese starter opp søndag 10. september! 
Alle barn i skolealderen 2. til 8. klasse inviteres til å delta i katekesen. 
Forberedelser til førstekommunion og konfirmasjon strekker seg over to år. Barn som skal motta førstekommunion, skal delta i 2. og 3. klasse. 

Konfirmanter begynner forberedelsene i 8.klasse, som foregår samtidig med katekesen på søndager. Det siste forberedelsesåret er i 9.klasse. 

Alle familier med barn i katekesealder som er bosatt i St. Olav domkirke
menighet vil motta informasjonsbrev i løpet av juli/august.

Registreringen er nå åpen og kan gjøres her: 
www.stolavmenighet.info - "Katekese"