fredag 16. juni 2017

Sindre-Jacob blir økonom i OKB

Sindre-Jacob Bostad er med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til økonom i Oslo katolske bispedømme i et åremål på fem år.

Bostad har siden desember 2016 vært fungerende økonom i en deltidsstilling i OKB, men går nå inn i en full stilling fra nyttår. Økonom-funksjonen i et bispedømme er definert og forankret i Kirkeretten. Økonomen er den som «forvalter bispedømmets verdier og foretar utbetalinger».

Sindre kjenner allerede kirken godt som diakon, han kjenner OKB sentralt og kjenner menighetslivet, sier biskop Bernt Eidsvig.

Sindre-Jacob Bostad (64) er utdannet jurist og har i mange år vært partner og daglig leder i advokatfirmaet Plougmann Vingtoft. Han har solid erfaring i ledelse, budsjettarbeid og økonomistyring fra en rekke ulike firmaer, og har også innehatt en rekke styreverv.

Mange kjenner ham som permanent diakon i St. Olav. Bostad ble diakonviet av biskop Eidsvig i januar 2012. Han har studert filosofi og katolsk teologi i Frankrike og Norge. Han er medlem av OKBs Fagetiske råd og har vært koordinator for Missio Norge siden 2014. Han vil også fra nyttår være «husadvokat» for OKB, som primært vil innebære å koordinere alt juridisk arbeid.

Åremålet til OKBs nåværende økonom utløper den 31. desember i år.