tirsdag 30. mai 2017

Har du lyst til å skrive i Q eller Arken?

Har du skrivespire i magen? Få skrivetrening i NUKs barne- og ungdomsblader. Vi trenger akkurat deg! Kontakt våre flinke redaktører for å få mer informasjon.