tirsdag 30. mai 2017

Katekese på Katarinahjemmet

Søster Agnes underviser den gode hyrdes katekese
Nå kan barn mellom 3 og 6 år delta på katekese på Katarinahjemmet.
Katekesen – den gode hyrde-katekese – er basert på Maria Montessoris pedagogiske ideer om barns religiøse behov, og katekesen bygger på liturgien og Bibelen. Ansvarlig for katekesen er sr. Agnes Lalu som er utdannet Montessori-pedagog og som har lang erfaring som barnehagelærer.

Katekesen er lagt til søndag formiddag, kl. 10.30-12.30, to ganger per måned.

Informasjonsmøte om høstens katekese finner sted på Katarinahjemmet tirsdag 6. juni kl. 19.00. Møtet er åpent for alle interesserte, men fint om du melder din interesse til Katarianhjemmet, tlf. 23 21 54 10, eller du kan henvende deg til Agnes.Lalu@katolsk.no