lørdag 3. juni 2017

Norskkurset trenger lærere!

Er du pensjonist eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på 10-12 torsdager til høsten? Vi gir deg kursmateriell og veiledning! Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa ulike nivå er for arbeidsinnvandre som ikke har råd til å betale for kurs. Disse språkkursene er viktige for å gi arbeidsinnvandrere et redskap for å fungere godt i Norge, både i forhold til arbeidet og for deres egen integrering i samfunnet. Dessuten er dette en god og viktig arena for å bli kjent med andre mennesker i samme situasjon og få et nettverk.
Interessert? kontakt Isabel Hillestad: isabel.hillestad@katolsk.no