lørdag 7. januar 2017

Sr. Ragnhild-Marie Bjellands 25-årsjubileum

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅR SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus.
p. Kjell Arild Pollestad preker.