lørdag 7. januar 2017

Katolsk studium på MF

ØKOLOGISK TEOLOGI OG GLOBALISERING,
ET KATOLSK PERSPEKTIV
Studietilbud ved Menighetsfakultetet, som omfatter en studietur til Roma/Assisi 26. mars -2. april.
Studie-ansvarlig: sr. Else-Britt Nilsen, Katarinahjemmet. 10 studiepoeng. Kan tas på bachelor eller master-nivå. Emne TEOL 5469/2442.
For mer informasjon, kontakt e.b.nilsen@mf.no snarest.