lørdag 7. januar 2017

Kjell Arild Pollestad presenterer bok

 BIBELEN I KORTVERSJON 
 Søndag 29. januar i St. Dominikus, 
 f. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok  ved kirkekaffen i St. Dominikus.  Neubeerggat. 15 (etter messen kl. 11)