torsdag 11. juni 2015

Rosenkrans for fred

9. juni var det igjen internasjonal rosenkrans for fred i St. Joseph kirke. Vi ba alle de 20 mysteriene sammen på norsk, latin, engelsk, kroatisk, slovensk, ukrainsk, polsk, koreansk, italiensk, portugisisk, lingana, tagalog, tamilsk, swahili og tysk.

Neste Rosenkrans er lørdag 18. juli kl 19 i St Joseph kirke.

“The rosary is the book of the blind, where souls see and there enact the greatest drama of love the world has ever known; it is the book of the simple, which initiates them into mysteries and knowledge more satisfying than the education of other men; it is the book of the aged, whose eyes close upon the shadow of this world, and open on the substance of the next. The power of the rosary is beyond description.” - Archbishop Fulton Sheen