onsdag 10. juni 2015

Til helgen tas St. Olav kirke i bruk!

NYOPPUSSET ST. OLAV DOMKIRKE LØRDAG 13.06.
1715 Tilbedelse/Skriftemål
1800 Messe NORSK
1900 Messe POLSK

NYOPPUSSET ST. OLAV DOMKIRKE SØNDAG 14.06.
0800 Messe POLSK 
0900 Rosenkrans ENGELSK
0930 Messe ENGELSK
1100 Høymesse
1300 Familiemesse NORSK
1430 Messe POLSK
1530 Andakt POLSK
1600 Messe POLSK
1730 Rosenkrans/Skrifte
1800 Messe ENGELSK
1930 Messe NORSK