onsdag 8. april 2015

Velkommen til stiftelsesmøte for St. Dominikus klosters venner


Styreformann: Oddbjørn Sørmoen
Nestleder: Sindre Bostad
Styremedlemmer: Anna Foss, Elisabeth Haarstad og Halldor Slettebø.
Vara: Harald Lilleby, Bjørn Øiulfstad.
Revisor: Harald Lilleby.
Valgkomité: Hilde Bliksrud, Berit Holth,  f. Jon Atle Wetaas.

Styret vil kunngjøre hvordan man blir medlem av venneforeningen.