onsdag 8. april 2015

St. Olav domkirke skal pusses opp!

Dette maleriet hang opprinnelig over høyre sidealter i kirken. Det er trolig et orginalmaleri fra samtiden da kirkens utsmykning ble laget. Kristus er kledd i presteklær som ble brukt i samtiden.
Bildet kombinerer på en spennende måte himmelfartmotivet, Kristus som prest, og hyrdemotivet. Bildet viser Jesus stående på en sky som farer opp til himmelen, og han bringer fårene med seg.
Maleriet har ligget sammenrullet i det innerste sakristiet i et ukjent antall år, og er dessverre nok så skadet. Det er også delvis overmalt. Himmelfart-motivet var mer dominerende enn i dag, det skal bl.a. være intakte engler under overmalingen. 
Bildet skal nå restaureres i likhet med de to maleriene som i dag henger i kirken, og når det er ferdig skal det erstatte bildet av Transfigurasjonen på venstre side av koret. Dette bildet skal gis til St. Johannes menighet på Bredtvet. Det er uklart hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

St. Olav kirke vil være stengt fra ca. 7. april til 15. juni. Takket være stor velvilje i Trefoldighetskirken vil vi klare å avvikle søndagsmessene på en tilfredsstillende måte.
Hverdagsmessene feires i all hovedsak i St. Joseph kirke. 

Slik blir messeprogrammet på søndager i perioden 7. april til 15. juni:

Bildet gir en idé om hvordan kirken vil bli seende ut. 
De nye flisene i koret vil ikke bli like mørke
som på tegningen.

Trefoldighetskirken
08.00 Polsk
09.30 Engelsk
11.00 Norsk
13.00 Vietnamesisk (1+3. søn. i mnd.)
13.00 Familiemesse (2. søn. i mnd.)
14.30 Polsk

St. Joseph kirke
09.30 Norsk
11.00 Kroatisk
12.30 Spansk
14.00 Ukrainsk (1. søndag i mnd.)
14.30 Litauisk (2. søndag i mnd.)
16.00 Fransk
18.00 Engelsk
19.30 Norsk

Menighetssalen
18.00 Engelsk messe


HISTORIKK
I 2016 er det 160 år siden St. Olav domkirke ble innviet. Høytideligheten fant sted 24. august 1856. Kirken ble først konsekrert i 1896, og har siden 1953 hatt rang som domkirke for Oslo katolske bispedømme. Den norske historikeren Ludvig Daae (1834-1910) kalte St. Olav domkirke «uden Sammenligning den smukkeste Kirkebygning i Christiania». Etter diverse oppussinger er kirken fortsatt vakker, men denne våren starter arbeidet med å gjøre den enda vakrere, og mer stilren! 

Det som skal gjøres i første omgang er:
1) Vaske og male kirken (ca. 250000)
2) Skifte en del av det elektriske anlegget (ca. 300000)
3) Bytte ut flisene i koret (ca. 300000)
4) Restaurere maleriene (ca. 500000)

Denne delen av prosjektet er beregnet til å koste kr 1,9 millioner, og finansieres med gaver og kollekter. Så snart vi har råd vil vi fortsette med en videre forskjønnelsen og oppgraderingen av kirken.

Vi oppretter derfor ”Domkirkens oppussingsfond”. Gaver til prosjektet tas imot med stor takk, og det vil kunne virkeliggjøre drømmen om at arbeidet kan ferdigstilles til en feiring av kirken vår i slutten av august 2016!
Merk innskuddet ”Oppussing”.
St. Olav domkirke
Akersveien 5
konto: 1503.03.38917

Regnskapet for St. Olav domkirke offentliggjøre så snart det er reviorgodkjent.
NB: Domkirkens økonomi er uavhengig av menighetens økonomi. Derfor vil oppussingen ikke få økonomiske konsekvenser for det pastorale arbeidet i menigheten. 
På vegne av Domkirken vil jeg takke alle som bidrar til oppussingsprosjektet!
p. Pål Bratbak
Domkirkerektor