mandag 23. mars 2015

Rosenkrans-askjon for OKB

Fra troende i bispedømmet kommer en oppfordring til å holde kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra Palmesøndag kl. 13:00 til 1. påskedag kl. 6:00 ved å be rosenkransen hver eneste time.

 Man trenger ikke å be i en kirke, man kan be der man befinner seg. Målet er å få dekket alle timer mellom Palmesøndag og Påske, også nattetimer. Det lages en vaktliste. Meld deg på en eller flere timer til: rosenkrans2015@gmail.com