lørdag 4. oktober 2014

Økumenisk feiring av tusenårsminnet for hellige Olavs omvendelse

I oktober feires 1000-årsmarkeringen av Olav den helliges omvendelse til kristendommen. 11. oktober innledes markeringen av Olav i Oslo med en økumenisk prosesjon med St. Olavs-relikvien. Prosesjonen starter i St. Olav kirke, går opp Akersveien til Vår Frelsers ortodokse kirke, og tilbake gjennom Vår Frelsers gravlund. Etter den høytidelige prosesjonen samles deltakerne i Mariagården til foredrag og sosialt samvær.

Program for lørdag 11. oktober 2014
14.00: Start i St.Olav, prosesjonen går opp Akersveien til Hellige Olga
15. 00: mottakelse i Mariagården, Akersveien 16.
15.45: foredrag om den hellige Olav i ortodoks tradisjon ved Caroline Serck-Hanssen (Mariagården)
16.30: spørsmål og samtale
Seminaret avsluttes ca klokken 17.00.

Arrangementet er et lokalt økumenisk samarbeid mellom St. Olav menighet og Hellige Olga ortodokse menighet.