torsdag 9. oktober 2014

Fakkeltog for trosfrihet

Tradisjonen tro arrangerer Stefanusalliansen og Open Doors fakkeltog i flere norske byer for forfulgte kristne. Årets tog er til støtte for trosfrihet i Eritrea, Somalia og Nigeria.
I Oslo er datoen onsdag den 29. oktober, og starter klokken 17.00 med samling i Domkirken med Helen Berhane fra Eritrea. Klokken 18.00 blir det fakkeltog til Utenriksdepartementet hvor et opprop leveres til utenriksminister Børge Brende.
Fakkeltog
Fjorårets fakkeltog i Oslo.

Se nettsiden fakkeltog.no for mer informasjon
og andre byer.