lørdag 4. oktober 2014

Rouen 2014

Feiringen av tusenårsminnet for Olav den Helliges omvendelse finner sted fra 15.–19. oktober 2014.

2014 marker 1000-årsjubileet for Olav den Helliges omvendelse og dåp i den franske byen Rouen. Representanter fra erkebispedømmet Rouen, Den katolske kirke i Norge, Den norske kirke og Trondheim kommune møttes nylig i den franske byen for et planleggingsmøte, og på katolsk.no finnes et foreløpig program for neste års jubileumsfeiring.

Les mer.