fredag 11. april 2014

KONKURS PAPIESKI – BŁ. JAN PAWEŁ II - KWIECIEŃ 2014

1. Ojciec Święty Jan Paweł II broni prawa do życia każdego człowieka. Od kiedy
ludziom przysługuje prawo do życia? Dlaczego?
2. Adhortacja Jana Pawła II „ Familiaris consortio” zawiera naukę Kościoła na
temat Rodziny. Jakie jest najważniejsze zadanie rodziny chrześcijańskiej?
3. Papież dokonał ważnej zmiany w modlitwie różańcowej. Jakiej? Wypisz części i
tajemnice różańcowe.
4. Dlaczego, według nauczania Kościoła i Papieża, księża żyją w celibacie?
5. Biblijna postać Abrahama uznawana jest nie tylko przez chrześcijan. Do „wiary
Abrahama” odwoływał się Ojciec Święty w dialogu z…..jakimi religiami?
6. Co oznacza sformułowanie „ religie monoteistyczne”?
7. Zgodnie, z nauką Kościoła, Jan Paweł II sprzeciwiał się eutanazji. Dlaczego? Co
nazywamy eutanazją?
8. Kogo nazywał Papież „nadzieją Kościoła”? Dlaczego?
9. Młodzi chrześcijanie wzywani byli przez Papieża do dojrzałości w wierze i
świadectwie. Który z sakramentów świętych uznany jest za sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej? Wymień wszystkie sakramenty święte.
10. Co Ojciec Święty sądził na temat rozwodów? Dlaczego?
11. W latach szkolnych, Karol Wojtyła grał w piłkę nożną. Jaką pozycję zajmował
na boisku?
12. Jakie inne sporty lubił uprawiać Karol Wojtyła?
13. Jak nazywali Karola Wojtyłę Jego najbliżsi przyjaciele a jak, w ciepły sposób,
nazywali Go, Jego studenci?
16. Jak nazywa się modlitwa, którą każdego dnia w południe, odmawiamy razem
w łączności z Papieżem?
17. W jakiej miejscowości znajdowała się pierwsza parafia księdza Karola Wojtyły,
na której pracował po powrocie ze studiów w Rzymie?
18. Jak brzmi (po łacinie i po polsku) słynne hasło Papieża Jana Pawła II, które
wyrażało Jego stosunek do Maryi Bogurodzicy?
19. Jaką nazwę nosi katedra biskupa Rzymu?
20. Z jakimi państwami graniczy Watykan?
21. Co to jest Konklawe?
22. Kto, według prawa kościelnego, ma prawo wyboru Papieża?
23. Co to jest konkordat?
24. Kto był pierwszym Papieżem?
25. Jaki kolor szat liturgicznych nosi Papież w okresie Wielkiego Postu?
Jak nazywa się laska, używana przez Ojca Świętego podczas uroczystości
liturgicznych? Laskę tę wieńczy srebrny krzyż papieski.
26. Jan Pawel II odwiedzil Norwegie. Kiedy? Jakie miasta odwiedzil?
27. Papiez sprawal Msze sw. Dla młodzieży w jednym z nordyckich państw. Jakie
to było państwo, miejsce i kiedy?
Termin oddania poprawnych odpowiedzi 24 kwiecien!
Wsrod uczestnikow konkursu beda rozlosowane nagrody!