lørdag 5. april 2014

Film om Munkeby og Tautra på NRK

Det kringkastes en film om Tautra og Munkeby kloster

10. april kl 22.30 NRK 1
16. april kl 21.05 NRK 2
18. april kl 19.00 NRK 2

Klostrene ved verdens ende
Norsk dokumentar. Klostrende i Norge har spennende historier. Blant de nordliste var Munkeby og Tautra i Trøndelag, som samtiden mente lå ved verdens ende. Ikke langt fra de gamle ruinene på Tautra ligger nå et nytt cistercienserkloster. Og franske munker kom i 2009 til Munkeby for å starte et nytt kloster der. Hvordan opplever lokalmiljøene disse klostrene, og hvilken funksjon har de i en travel, moderne tid?