tirsdag 15. april 2014

Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke

Velkommen til oljevigselsmesse i St. Olav domkirke, tirsdag 15. april kl 18.00 med biskop Eidsvig og bispedømmets prester.

Under oljevigselsmessen vigsler biskopen de hellige oljer for salving av syke og katekumener samt den hellige krisma. Prestene fornyer også sine ordinasjonsløfter, for skjærtorsdag feires Kristi innsettelse av apostlene i hans prestedømme.