mandag 17. mars 2014

Innvielse av Norden til Jomfru Maria

I forbindelse med bispekonferansen i Lund den 18.–26. mars 2014 vil Nordens katolske biskoper vie våre nordiske land til Marias rene hjerte. Dette er en fornyelse av den innvielsen som pave Johannes Paul II foretok ved sitt besøk i de nordiske land for 25 år siden.

Følgende bønn vil bli anvendt ved innvielsen den 22. mars, og alle menigheter, grupper og familier oppfordres til sammen å be denne bønnen: Vigselsbønn

Polski