lørdag 22. mars 2014

IKONUTSTILLING

DET GRESKE ORTHODOKSE SAMFUNN I NORGE arrangerer IKONUTSTILLING
av studenters arbeid på
ikonkurset ved Nikol Konstante
samt lærerens ikoner


22. mars til 12. april 2014
Åpning: lørdag 22. mars kl. 18
Åpningstider: mandag, torsdag og lørdag, kl. 17 -20
Adresse: Maria bebudelses kirke, Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo
Besøk gjerne nettsiden: www.ikonkurs.webs.com