mandag 17. mars 2014

Skriv det med jerngriffel og bly

Gamle Aker kirkegård 31 Mars, kl 12:30 
På "de ukjentes grav" som ligger på høyden like bak kirken.
 
Program
Skuespiller Lars Øyno leser teksten Skriv det med jerngriffel og bly fra Jobs bok 19,1−27 i Det gamle testamentet.

Trompetist Sjur Miljeteig improviserer over salmene Påskemorgen slukker sorgen av N.F.S. Grundvig og
Som den gylne sol frembryter av Thomas Kingo.

Arr: KULT - Senter for kunst, kultur og kirke og Bibelselskapet i samarbeid med Gamle Aker menighet