søndag 12. januar 2014

Ny person på kontoret

Lokan Kuta
Fra og med fredag 9. januar blir Lokan Kuta a finne på menighetskontoret. Lokan har praksisplass i menigheten og vil ha ansvar for søndagsbladet, database og en del web-arbeid.
Kontakt: E-post: lokan.kuta@katolsk.no, Tlf: 95 99 99 80.