søndag 12. januar 2014

Barne- og ungdomskor

Liker du å synge i kor? I menigheten har tre kor for barn og ungdom. Aspirantkoret tar imot barn fra 2. og 3. klasse.
Hvis du er mellom 7 og 20 år finnes det et kor for deg!
Ta kontakt med dirigent Kristine Dingstad for påmelding. kristine.dingstad@katolsk.no