fredag 10. januar 2014

Forelesninger om ortodoks teologi

Dette skjer på MF i neste uke:

Vi har den gleden av å få besøk av Prof. Emil Stoyanov fra University of Sofia i Bulgaria. Emil kommer som en del av en Erasmus lærerutveksling og vil holde to åpne gjesteforelesninger.

Tirsdag 14. fra 1215-1400 foreleser han over tema: "The relationship between contemporary biblical studies and Orthodox theology", Rom 371

Torsdag 16, fra 1015-1200 foreleser han over tema: "Biblical Studies in Bulgaria", Rom 412

Hjertelig velkommen!